Många företag och organisationer i Sverige spenderar både tid och resurser på att påtvinga medarbetare så kallat värdegrundsarbete. Utöver att det är en symbolisk politiskt korrekt handling ger det inte mycket konkret. Det slår en forskarduo som undersökt saken fast.

Det är professor Mats Alvesson och docent Martin Blom, organisations- och ledningsforskare vid Lunds Universitet, som tittat närmare på värdegrundshetsen bland svenska företag.

”Egentillverkade eller kopierade värdegrunder är nu lika vanligt förekommande på svenska arbets­platser som fri tillgång till kaffe”, konstaterar duon.

LÄS ÄVEN: Medlemmar med fel värdegrund riskerar uteslutning ur Hyresgästföreningen

Vad man anser att det hela leder till är bland annat en stark polarisering, och tveksamma resultat. Man pekar även på en brist på realism som ”då värdeorden ofta uttrycker önsketänkande snarare än något väl förankrat i de anställdas verklighet”.

Det är svårt att skönja några konkreta resultat av ansträngningarna. Intresset i organisationen tycks snabbt dala när den initiala entusiasmen har lagt sig. Efter en tid kommer få ihåg värdeordsorden eller vad de betydde. Vissa värdegrunds­producenter menade till och med att mål var ovidkommande och det i stället var ”själva resan som var målet”.

Vidare har man kunnat se hur en ”betydande projekt- och floskeltrötthet” råder i många stora organisationer.

Kanske ska teman som paragrafrytteri, nepotism, konformism, lättkränkthet och ansvarsflykt vara föremål för värdegrundsövningar?