Regeringens mål om 10 000 fler polisanställda till 2024 kommer inte att lyckas. Skälet är att alltför många sökande underkänns.

Regeringens löfte har sågats och dömts ut som omöjligt vid ett flertal gånger. Redan i februari 2020 konstaterade Börje Carlsson med 46 år i polisyrket att målet inte kommer kunna nås. Nyligen visade också siffror att alltför få av de som rekryterats till Polismyndigheten är polisutbildade. Dessutom visade en riksdagsrapport 2019 att målet i bästa fall kunde nås till 2028.

Sedan regeringen gick ut med löftet har nästan 5 000 personer anställts men bara var femte är utbildad polis, resten är civila. Trots regeringens mantra om 10 000 fler poliser, underförstått att det skulle röra sig om 10 000 fler på gator och torg, har man aldrig haft något krav på hur många av dessa som ska vara riktiga poliser.

Hos Polismyndigheten finns dock ett mål om att 70 procent av de anställda ska utgöras av poliser till slutet av 2024. För att det ska kunna bli verklighet måste fler utbildas. Under de senaste nio terminerna har många platser stått tomma på polisutbildningen, i vissa fall så mycket som 40 procent. Detta har man bland annat velat lösa med sänkta krav.

Sammanvägd bedömning

Anders Sjöberg, docent i arbetspsykologi vid Stockholms universitet, har tillsammans med andra forskare utrett antagningsprocessen till polisprogrammet. Några 10 000 fler poliser till 2024 dömer han ut.

– Det finns inte en chans, det är statistiskt omöjligt, säger Anders Sjöberg till SVT Nyheter.

Dock menar han att det i dag är orimligt många som underkänns. Sjöberg anser att man bör låta fler göra alla tester utan att riskera att slås ut direkt ifall man inte godkänns på ett delmoment. Vilka som sedan ska få påbörja utbildningen ska avgöras genom en sammanvägd bedömning av resultaten från alla tester, menar han och tror inte att det riskerar leda till att fler som är olämpliga blir poliser.

Få invandrare klarar kraven

Nyligen rapporterade Samnytt om att bara en liten del invandrare klarar polisproven. Hälften av de invandrare som söker till polisutbildningen klarar inte det inledande intelligens- och personlighetstestet och fyra av fem faller bort i de efterföljande deltesterna. Detta trots att kraven sänkts.