Doktor Harvey Risch, medicine och filosofie doktor samt professor emeritus i epidemiologi vid anrika Yale-universitetet i USA, varnar för att en epidemi av särskilt aggressiva former av ”turbo-cancer” hos covid-vaccinerade, även unga personer som inte borde ha hunnit utveckla sjukdomarna, kan bero på skador i immunförsvaret orsakade av vaccinerna.

Risch har många års cancerforskning i ryggen när han nu går ut och berättar om en kraftig ökning av en rad olika cancerformer som dels drabbar personer som inte borde kunna utveckla sjukdomarna och dels är så aggressiva i sitt förlopp att forskarna valt att kalla dem för ”turbo-cancer”.

Vaccinskador på immunförsvaret

Gemensamt för de drabbade är att de tagit de experimentella, snabbutvecklade och bristfälligt testade covid-vaccinerna. Risch menar att det finns skäl att tro att ökningen kan tillskrivas vaccinorsakade skador på immunsystemet så att det inte längre förmår identifiera och oskadliggöra cancerceller.

– Vi vet att covid-vacciner på olika sätt har skadat immunsystemet ho de personer som tagit sprutorna. Det kan vara allt från att oftare få covid och andra infektionssjukdomar till nu eventuellt också cancer, varnar Risch i en intervju med amerikanska Epoch Times.

Inte bevis men ”data och iakttagelser”

Han säger att även om det i nuläget inte finns ovedersägliga bevis på att covid-vaccinerna är den stora boven i dramat och är något som kan ta lång tid att fastställa då cancersjukdomar tar allt ifrån några år till flera decennier att utveckla, så ”finns det data och iakttagelser som talar för det”.

Det som oroar Risch och andra forskare i spåren av massvaccinationerna mot covid är den kraftiga ökningen av cancerfall som går långt utanför det normala. Risch nämner bland annat fullt utvecklad tjocktarmscancer hos 25-åringar utan sådan sjukdomshistorik i släkten.

– Det är i princip omöjligt utifrån det man vet om hur den här sjukdomen fungerar, konstaterar han.

”Måste finnas något utlösande stimuli”

Det är heller inte den enda cancerform som ska ta mycket lång tid att utveckla men som nu konstateras hos covid-vaccinerade personer som är alldeles för unga för att kunna drabbas av den. En annan cancerform som enligt Risch börjat uppträda på ett onormalt frekvent sätt är återfall i bröstcancer hos covid-vaccinerade kvinnor.

– Det måste finnas något utlösande stimuli, menar Risch och nämner covid-vaccinerna som ett potentiellt sådant.

Han förklarar att celler som löper amok i kroppen är något som i de flesta fall kroppens immunsystem tar hand om innan dessa utvecklas till en fullskalig cancersjukdom. Men om man skadar immunförsvaret så att det inte kan identifiera eller oskadliggöra de här cellerna, då öppnar man dörren för sådana celler att föröka sig bortom den gräns där även ett intakt immunsystem rår på dem.

– Det är det scenario jag ser som det mest sannolika här, säger Risch.

Benämns ”turbo-cancer” av forskarna

Att cancerformerna uppträder hos unga och andra grupper där de inte borde finnas, tillsammans med att de ofta också är osedvanligt aggressiva har föranlett forskarna att benämna dem som ”turbo-cancer”.

– Vissa av dessa cancerformer är så aggressiva att mellan den tidpunkt då de först diagnostiseras och till att patienter kommer tillbaka för behandling några veckor senare, har tumörerna vuxit dramatiskt jämfört med vad onkologerna förväntat sig utifrån cancerformens normala förlopp.

Risch säger att det i nuläget inte går att säga något säkert om omfattningen av problemets koppling till massvaccinationerna mot covid men att varningssignalerna är tillräckliga för att detta är något som behöver tas på allvar, följas upp och studeras.

Varnar i intervju

En utdrag ur intervjun med professor Harvey Risch kan ses nedan.

Intervjun i sin helhet kan ses HÄR.