Muslimska brödraskapet arbetar målmedvetet för att infiltrera den svenska politiken. Det hela ska ha pågått ända sedan 1980-talet. Det skriver Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet.

Den före detta ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), Mahmoud Khalfi – idag ledare för Stockholmsmoskén, använde sig i en tunisisk webbtidning ordet ”ikhtraq”, som kan översättas till ”infiltration”. Artikeln handlade om före detta bostadsminister Mehlmet Kaplans karriär i Miljöpartiet och Abdirizak Waberis karriär i Moderaterna.

Kaplan och Waberi användes som exempel som stöd för att vännerna inom brödraskapet i Tunisien ska få större del av makten. Khalfi menar bland annat att svenska partier, staten och kungahuset har ”normaliserat relationerna med Islamiska förbundet som är kända för att tillhöra Muslimska brödraskapet”.

Enligt Egyptson har islamister ägnat sig åt denna typ av infiltration sedan 1980-talet. Man har förhandlat med politiska partier om röster i valen.

I en rapport från Sveriges muslimska råd 2001 står att man ska samarbeta med IFiS ”för att upprätta en islamisk politisk grupp som ska samarbeta och samordna sig med de svenska partierna för att utbilda politiska kadrer” vilka sedan ”ska gå samman med partierna och kämpa för den muslimska minoritetens rättigheter via dessa partier”.

Då Omar Mustafa efterträdde Waberi som ordförande för IFiS beskrev han i saudisk tv föregångarens framgångar som en del i en strategi som gick ut på att ge muslimer särskilda rättigheter i Sverige.

För oss som kommer från Mellanöstern är det här inte någon överraskning. I Egypten lyckades Muslimska brödraskapet att infiltrera två av de tre partier som ärvde Nassers socialistiska parti, såväl liberaler som socialdemokrater. Båda partierna försvann från den politiska kartan. Nu är inte läget detsamma i Sverige som i Egypten. Svenska partier har en lång historia, men den här sortens avslöjanden tär på partiernas ideologier och ger fog för anklagelser om att rösterna går före grundvärderingarna.

Det är angeläget att svenska partier nu utreder infiltrationen av islamister och återgår till sina ideologiska värdegrunder. För varje nytt avslöjande förlorar partierna förtroende. Bland förlorarna hittar vi inte minst de muslimska väljare som inte håller med islamisterna.

Det är dags att utreda saken nu – innan det är försent.