Den svenska energiplanen är i nuläget att havsbaserad vindkraft ska bli landets främsta energikälla. Detta innebär att man behöver bygga vindkraftverk på många ställen med grunt vatten i Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet. Men nu varnar forskare från Nordisk Energiforskning (NEF) för att detta kan skrämma bort tumlare – och ta död på många av våra vackra rovfoglar.

Varje år dödas fåglar av vindkraftverk. Detta då många träffas av de kraftiga vindkraftsbladen när de intet ont anande flyger omkring uppe bland molnen.

Rovfåglar har drabbats även av vindkraftverken på land, men varit relativt skonade jämfört med andra fågelarter. Nu har forskare dock kommit fram till att vindkraftparkerna ute till havs snarare attraherar just rovfåglar på grund av att de i motvind kan uppfatta vindparker som öar där de kan söka uppvindar för att underlätta sin flygning.

Grunt vatten billigast – och rikast på marint liv

Det är billigast att exploatera grunt havsvatten för att bygga havsbaserad vindkraft. Men det är också på grunt vatten det marina livet är som allra rikast.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland är en möjlig plats för uppförandet av vindkraftverken. Det ligger emellertid väldigt nära ett Natura 2000-område som enligt Birdlife Sverige är en särskilt olämplig plats för vindkraftverk då många fåglar flyger förbi där.

Utrotningshotade vattenlevande arter i fara

Området är viktigt även för den hotade valfamiljen tumlare, konstaterar NEF. I dagsläget har vi endast 500 stycken kvar i Östersjön – och de är oerhört känsliga för det undervattensbuller som uppstår när man bygger vindkraftverken.

Problemet med att utrotningshotade vattenlevande arter kommer påverkas negativt varnades det även för i Samnytts dokumentärserie om vindkraft. I den tredje delen av dokumentären berörs just havsbaserad vindkraft och hur det påverkar det marina livet.

SE DOKUMENTÄRENS TREDJE DEL: Vindkraft – räddning eller fördärv || Del 3: Vindkraft & hållbarheten