I Österrike har universiteten gått samman för att stödja landets klimatextremister och deras teorier om en annalkande undergång. Detta hoppas man ska leda till att regeringen lyssnar bättre. Nu höjs röster i Sverige för att svenska universitet ska göra samma sak.

I början av månaden skickades ett pressmeddelande från ett österrikiskt nätverk för universitetsdekaner där man vädjade ”akut till regeringen att ta vetenskapens varningar på allvar, men också att ta hänsyn till oron hos dem som utför fredliga former av civila protester, och agera utan dröjsmål”.

LÄS ÄVEN: Stockholmstrafiken saboterad på nytt av klimatextremister

”Fakta är överväldigande. Konkreta förslag och lösningar ligger på bordet. Nu måste handling följa”, påstod nätverkets ordförande Sabine Seidler i pressmeddelandet.

Stödet till extremisterna sker som en reaktion på att politiker och andra börjat fördöma grupperna och kalla dem brottslingar för de upprepade lagöverträdelserna.

”Hallå, regeringen”

I Sverige har universiteten förbundit sig att verka för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och nu höjs röster för att följa Österrike.

– Jag tycker att svenska universitet borde göra samma sak – gå ihop och säga: Hallå, regeringen, det här duger inte! Vi måste ha rimliga åtgärder för att nå våra klimatmål, säger Jeannette Eggers, forskare i skogsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hon får medhåll av Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla, biomedicinsk forskare vid Lunds universitets cancercentrum.

– Med det här uttalandet visar Österrike vägen för universitet och forskningsinstitutioner över hela världen, säger hon och fortsätter:

– Svenska universitet borde visa mod, integritet och ledarskap i denna kris.

Skulle göra ”klimatförnekare” glada

Utbildningsminister Mats Persson (L) är dock inte förtjust i idén – i ett mejl till DN skriver han:

”Ingen skulle bli gladare än klimatförnekarna om universiteten tappar förtroende i sin roll som oberoende kunskapsförmedlare. Klimatomställningen behöver lärosäten som står för fakta – att associeras med aktivister som limmar fast sig på vägar värnar inte den rollen.”

LÄS ÄVEN: Nitton klimatextremister döms för klottervandalism