Värdet i ett bolag påverkas negativt med en könsdiversifierad styrelse. En sådan styrelse tolkas som ett svagare engagemang för att ge värde till aktieägarna till förmån för ett fokus på mångfald, visar ny forskning från Organization Science.

Studien fann att en extra kvinna i styrelsen resulterar i 2,3 procent minskning i snitt i företagets marknadsvärde, vilket kan betyda hundratals miljoner i värde.

Författarna Isabelle Solal och Kaisa Snellman, båda från handelshögskolan INSEAD, tittade på 14 år av data från amerikanska börsnoterade bolag och såg att bolag med fler kvinnliga chefer bestraffades.

– Bolag som ökar som styrelsemångfald minskar i marknadsvärde och effekter förstärks för bolag som har fått högre betyg för deras policies omkring mångfald i organisationen, sa Solal.

Indikator på ett företags prestanda

Studien, ”Women Don’t Mean Business? Gender Penalty in Board Composition,” indikerar att investerare reagerar på närvaron av kvinnliga ledare inte bara i sig men även som en bredare indikator på ett bolags prestanda.

– Om investerare tror att kvinnliga styrelsemedlemmar har tillsatts för att tillfredsställa krav på mångfald så kommer en ökning av mångfalden i en styrelse signalera ett svagare engagemang för att skapa värde för aktieägarna än i ett bolag som inte har sådana mångfaldsambitioner, sa Snellman.

Långtidsdata visar negativ trend

Vissa rapporter av konsultfirmor och finansiella institutioner har tidigare visat positiva korrelationer mellan värdet på ett företag och styrelser med mångfald men senare studier baserad på långtidsdata visar en negativ effekt med kvinnlig styrelserepresentation.

Forskarna förslår att företag noggrant ramar in kvinnliga tillsättningar och försäkrar aktieägarna om företagets mål. De menar även att över tid så kan denna uppfattning om kvinnliga styrelsemedlemmar minska om företag lyckas visa att kvinnor inte tillsätts på andra grunder än sina kvalifikationer.

Samtidigt hävdar vänsterliberala TV4 att traditionellt kvinnliga ledaregenskaper är viktigare än manliga. Dessutom påstår Fackförbundet Ledarna i en rapport att kvinnor är mer kompetenta än män i ledarroller.

Fackförbundet Ledarna har tidigare tagit avstånd från Sverigedemokraterna, bland annat i ett svar till en motion till Ledarnas kongress, där de avslog ett medlemsförslag om att man ska få vara SD:are och representera förbundet. De skrev bland annat:

Redan efter valet 2010 fattade Ledarnas styrelse beslutet att en medlem inte kan vara aktiv i Sverigedemokraterna och samtidigt ha förtroendeuppdrag i Ledarna. Beslutet är en följd av att Ledarnas och Sverigedemokraternas grundläggande värderingar skiljer sig så mycket åt att det inte är möjligt att arbeta aktivt i båda organisationerna samtidigt.