I veckan meddelade regeringen att man beslutat att tillsätta en kommitté för att utreda ett eventuellt förbud mot ”rasistiska organisationer”. En av de som kritiserar förslaget är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Enligt regeringen utgör ”den organiserade rasismen” ett ”särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar”.

Rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bland annat demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar till exempel om antisemitiska och afrofobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige.

Vidare menar man att det inte är tillräckligt att motarbeta rasism i allmänhet utan den organiserade rasismen i sig är ett hot som behöver uppmärksammas särskilt. I utredningen ska man även kartlägga hur andra länder begränsat rasistiska organisationers möjligheter att verka. Bland övriga länder som redan har liknande förbud finns Finland, Tyskland och Spanien.

Kritik
Enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skulle en sådan lag bli svårtillämpad och godtycklig. Den riskerar även att bli ineffektiv.

– Detta inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna i form av demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten. Det finns ingen anledning att utsträcka ett förbud till att gälla organisationer eftersom många av de gärningar som vit makt-rörelsen bedriver de är ju redan i dag straffbelagda, säger Funcke.

LÄS ÄVEN: Rasister de som skapar otrygghet i samhället enligt regeringen – vill förbjuda organisationer och medier

– Ett av de grundläggande kraven innan man gör något sådant här är att man ska veta att det är en effektiv åtgärd – att den har den effekt som man åsyftar och det vill jag starkt ifrågasätta.

Funcke tror heller inte att ett förbud skulle minska förekomsten av rasism.

– Vi får acceptera att det finns personer som har de mest förkastliga åsikterna och att de organiserar sig. Man kommer inte tillrätta med främlingsfientligheten genom att förbjuda organisationer.