Försvarsmakten har börjat utbilda så kallade cybersoldater som myndigheten menar ska stärka förmågan att hantera cyberkrigsföring. I soldaternas arbetsuppgifter ingår övervakning av ”bloggar och media”.

På onsdagen rapporterade statsradion om satsningen som Försvarsmakten menar ska bli en del av personalförsörjningen och något som behövs för att möta vad man påstår är ett ökat antal digitala attacker mot Sverige.

LÄS ÄVEN: Statlig utredare vill använda försvaret mot oliktänkande

Per Ahlgren är överste och chef för cyberförsvarssektionen vid ledningsstaben och han berättar att verksamheten på internet redan bedrivs i fredstid men att myndigheten nu utvidgar arbetet. Detta med hänvisning till att kunna hantera uppgifterna i krig.

Analyserar bloggar och media

Det framgår av statstelevisionens ljudinslag att sektionen ska bedriva defensiva och offensiva aktioner. Det är oklart hur dessa kommer att se ut men myndigheten uppger att soldaterna utöver att hantera intrång också ska arbeta med omvärldsbevakning av internet. Det handlar även om att övervaka bloggar och media.

Myndighet för psykologiskt försvar

Förra året uppmärksammade Samhällsnytt hur Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttryckte stark oro över att nyheter i Sverige återrapporteras utomlands som han menar har för avsikt att ”splittra samhällen”. Därför efterlyste han en myndighet för psykologiskt försvar.

Tidigare i år presenterades en statlig utredning där man föreslår att en sådan myndighet ska inrättas med uppgift att ”stödja, stärka och samordna samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret”. Enligt utredaren, tidigare Säpochefen Anders Danielsson, syftar det psykologiska försvaret till att bland annat värna den fria åsiktsbildningen och ska se till att folket ges en annan bild än den som ”motståndaren” vill förmedla.

LÄS ÄVEN: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp