Radikal islam får ett allt starkare fäste i de etniska enklaver som bildats i Sverige i spåren av den expansiva invandringspolitiken. Nu inleder Försvarshögskolan ett projekt där man ska granska salafismens utbredning i Sverige och vilka ”utmaningar” den muslimska fundamentalismen medför för det svenska samhället.

Salafism och annan fundamentalistisk islam utgör enligt forskare bland annat grogrund för våldsbejakande jihadism. Ett av de områden som ska närgranskas är det invandrardominerade, problemtyngda och av polisen klassade som ’särskilt utsatta’ området Norrby i Borås.

– Norrby är ett område som har haft störst problematik, vi tar det därifrån. Sen har vi inte bestämt oss helt och hållet för vilka andra områden som vi kommer att titta på, säger Filip Ahlin som arbetar som analytiker på Försvarshögskolan.

Enligt en läckt hemligstämplad polisrapport styrs Norrby av fyra nätverk bortom det svenska samhällets kontroll. Kittet som binder ihop dessa nätverk är enligt rapporten kriminalitet, släktskap, klantillhörighet, etniskt ursprung och muslimsk fundamentalism.

Det skattefinansierade projektet ska kartlägga hur radikal islam sprids via Internet, hur dessa strömningar påverkar lokalsamhället i utsatta områden och sedan föreslå motåtgärder på nationell och lokal nivå. Man börjar från noll som om inga kunskaper om fenomenet, dess orsaker och verkan finns sedan tidigare:

– Jag hoppas att vi ska kunna beskriva problematiken och ta fram kunskap som kan lägga grund för åtgärder, säger Filip Ahlin.

Projektet ska särskilt titta på sambanden mellan den invandrade gängkriminaliteten och muslimsk radikalisering och fundera kring vilka skattefinansierade samhällsinsatser som kan sättas in för att motverka att gängkriminella migranter förvandlas till våldsbejakande islamister.

Projektet planeras pågå till 2021 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hur mycket pengar som anslagits till projektet framgår inte.