Förtroendet för Moderaterna rasar. Det framgår av Medieakademins förtroendebarometer för 2023. Den nya regeringen åtnjuter dessutom ett lägre förtroende än S-regeringen gjorde i början av förra året.

Endast 29 procent säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Moderaterna. Det är en minskning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning, och med åtta procentenheter jämfört med mätningen 2021.

Samtidigt stiger förtroendet för Socialdemokraterna. S gick om huvudrivalen förra året sedan Magdalena Andersson efterträtt Stefan Löfven som partiledare, och hela 44 procent säger nu att de har förtroende för partiet.

Lågt förtroende för regeringen

Samtliga partier i regeringssamarbetet tappar i förtroende, utom Liberalerna. Med förtroendesiffror på 16 procent gör partiet sitt bästa resultat sedan 2018 då Jan Björklund ledde partiet.

Det svaga stödet för regeringspartierna återspeglas i ett förtroendetapp för regeringen. Endast 34 procent har förtroende för den, jämfört med 50 procent under Anderssons ministär i början av förra året. Det svaga stödet kan jämföras med hur stödet för Stefan Löfvens regering föll till endast 28 procent under migrantkrisen.

Förtroendet för den nya regeringen är lägst bland vänsterpartister och störst bland moderater. M-sympatisörerna är emellertid inte lika hängivna anhängare av Kristerssons styre som socialdemokrater och miljöpartister var av Anderssons.

Dessutom har centerpartister ett betydligt större förtroende för den SD-stödda regeringen än sverigedemokrater har.

Fler pessimister

I Medieakademins förtroendemätningar brukar sverigedemokrater målas ut som de i särklass största pessimisterna. Förra året var det exempelvis hela 76 procent av SD:s sympatisörer som ansåg att Sverige var på ”fel väg” jämfört med endast 6 procent av S-anhängarna.

I år är det emellertid färre missnöjda sverigedemokrater, 68 procent, medan de missnöjda rödgröna sympatisörerna ökat kraftigt. Andelen vänsterpartister som anser att Sverige är på ”fel väg” är nu nästan lika stor som SD:s, 67 procent. 44 procent av sossarna och 41 procent av miljöpartisterna delar den pessimistiska uppfattningen.

Faktum är att de enda partier där anhängarna som anser att Sverige är på rätt väg är fler än dem som ser ett land som går en dyster framtid till mötes är Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Värt att notera är att andelen som anser att Sverige är på rätt väg är mindre än hälften för samtliga riksdagspartier.

Statsmedierna partipolitiserade

Av förtroendebarometern kan också utläsas att Sveriges television och Sveriges radio är de medieaktörer som har mest partipolitiserat förtroende, där rödgröna sympatisörer har betydligt större förtroende för dem än högersympatisörer har. Faktum är att SVT har ett mer partipolitiserat förtroende än regeringen.

Den samhällsaktörer som uppfattas som mest neutral är Tiktok. Alla har ungefär lika låga tankar om den sociala medieplattformen, som även är den aktör som minst andel svenskar har förtroende för, oavsett partisympati. Även Facebook och Twitter är aktörer som åtnjuter lågt förtroende.

Det svenska valsystemet, Universitet/högskolor och Systembolaget återfinns istället i förtroendetoppen. 78 procent av samtliga tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för valsystemet. Störst är förtroendet bland miljöpartister och lägst bland sverigedemokrater.

Förtroendebarometern bygger på webbintervjuer som genomfördes 8-13 februari i år.