Sverige är på god väg in i en lågkonjunktur. Det indikerar siffror från Swedbank/Silf vars inköpschefsindex faller med 5,5 procentenheter till 46,3. Den kraftiga inbromsning som sker inom basindustrin driver också på den svenska kronans ras ytterligare.

Den färska indexsiffran beskrivs av ekonomiska bedömare som oväntat låg, vilket uppges vara skälet till att kronan nu faller kraftigt mot euron och dollarn. Man hade kalkylerat med en siffra kring 52.

En så kraftig nedgång inköpschefsindex har inte noterats sedan finanskraschen 2008. Det är också den lägsta noteringen sedan eurokrisen 2013.

De största nedgångarna kan enligt Swedbank/Silf ses i delindex för produktion och orderingång som tillsammans står för 4,2 av de totalt 5,5 procentenheter som det sammantagna indexet fallit.

Siffrorna bekräftas av en den prognos som Industriarbetsgivarna gör där man efter sommaren nu ser en påtaglig avmattning inom den svenska basindustrin. Här pekas skogsindustrin samt stål- och metallindustrin ut som de som går den dystraste konjunkturen till mötes.

Industriarbetsgivarna prognostiserar att den svenska tillväxten stannar på 1,2 procent i år och sjunker till 1,1 procent 2020. Man förväntar sig också en stigande arbetslöshet till 7,5 procent nästa år.

Konjunkturutvecklingen i Sverige följer utvecklingen i övriga Europa. I bland annat Tyskland minskar också orderingången och därmed produktionen inom industrin.