Utöver att informera och utbilda om Förintelsen föreslås Forum för levande historias uppdrag utökas till att omfatta även ”andras brott mot mänskligheten”, och nu pågår en debatt om vilka dessa ska bli.

Hittills har Forum för levande historia tagit upp Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. I regeringens nya kulturbudget föreslås dock upp uppdraget utvidgas och ta med fler grupper och ideologier.

LÄS ÄVEN: Forum för levande historia varnar för invandrad antisemitism

Vissa ser det som självklart att även islams brott mot mänskligheten ska tas med.

Andra är mer bekymrade över Sverigedemokraternas eventuella inflytande över beslutet.

– Blir det islamismens brott man väljer att fokusera på, är det förstås tydligt att Sverigedemokraterna är inblandade. Det gynnar dem inrikespolitiskt att ha den vinkeln, säger Mikael Nilsson, docent i historia, till DN.

LÄS ÄVEN: Svenska medborgare aktiva i IS kraftsamling för kalifatets återkomst

På frågan om detta betyder att man inte ska kunna informera om även islams brott mot mänskligheten svarar Nilsson:

– Jo naturligtvis ska man kunna det. Men om syftet med det är att driva en rasistisk inrikespolitik riktad mot muslimer i Sverige från regeringens och dess stödpartis sida så är det inte bra.

Nej från ministern

Även kulturminister Parisa Liljestrand (M) tycks inte vilja se att man tar upp islam.

– Nej, det är inte så man ska tolka det. Forum för levande historia tar sin utgångspunkt i Förintelsen och uppdraget omfattar i dag även kommunismens brott mot mänskligheten. Nu adderas, i linje med utredningens förslag, även andra brott mot mänskligheten i historien. Syftet är att synliggöra grundläggande demokratiska värden utifrån historiska kunskaper. Hur och vad de väljer att fokusera på kommer enligt förslaget bli upp till Forum för levande historia själva att avgöra, säger Liljestrand.

Borde islam ingå i Forum för levande historias uppdrag?