När anställda på Lindesbergs kommun kom till jobbet i morse låg stora lass med ruttet hö i vägen för entrén. ”Vi fick ett lass förra veckan också så vi är vana”, säger Kjell Henningsson, asfaltsläggare på kommunen.

Under natten har någon eller några dumpat cirka 15 balar med rutten ensilage vid trappan upp mot kommunhuset i Lindesberg. Polisen tillkallades snabbt och har upprättat en anmälan om nedskräpning.

– Vi har upprättat en anmälan om nedskräpning. Nu lever ärendet vidare, och man kommer att utreda det här. Man kollar om det finns kameror som fångat händelseförloppet eller om det finns vittnen, säger Diana Qudhaib, presstalesperson på Örebropolisen, till Nerikes Allehanda.

Lass med hö hade även dumpats utanför gatukontoret och utanför Bergslagens kommunaltekniks (BKT) lokaler i Lindesberg.

”Det stinker ju”

– Det är ensilage från någon bondgård och det är hål i plasten så det har ruttnat. Det stinker ju, det är nån frän ammoniakaktig lukt, säger Kjell Henningsson som jobbar med asfaltsläggning på gatukontoret.

Senast i förra veckan hände samma sak.

– Jag kan inte säga något för jag är inte inblandad i det här, men det är väl någon markägare som är missnöjd, säger Kjell.

Ovanligt med folkligt uppror mot makthavarna i Sverige

Folkligt uppror mot makthavare är sällsynt i Sverige men förekommer betydligt oftare på kontinenten. Att begrava maktens boningar i ruttet hö eller spreja dem med dynga är vanligt förekommande åsiktsuttryck bland missnöjda medborgare där. I Lindesberg har kommuninvånare alla anledningar för att vara missnöjda med sin lokala makt.

2020 rapporterades det om gigantiska nedskärningar på skolor och äldreomsorgen i Lindesberg – som även kallades Sveriges största. Detta samtidigt som kommunen har en av högsta skattesatserna för kommunalskatt i Örebro län – 22.30 kronor.

Ola Westin som är chef på Samhällsbyggnad Bergslagen uppger samtidigt för statsradion att han ser ”jätteallvarligt” på det inträffade och menar att det är ett hot mot demokratin.