I en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av branschorganisationen Byggföretagen framgår att det framtida boendet är en av de frågor som unga grubblar mest på.

I undersökningen uppgav en av fyra unga mellan 18 och 29 år att de anser att bostadsbristen är den största utmaningen i samhället efter psykisk ohälsa och att de inte tror att de kommer att bo lika bra som deras föräldrar gjorde när de var 30.

Det här kan få konsekvenser, menar Anna Boman bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

– Vi ska komma ihåg att det är en ganska stor generation nu som ska ta sig in på bostadsmarknaden och börja famlijebilda. Och om man skjuter på att skaffa barn, väntar med att flytta ihop kan det ju det få stora konsekvenser för hela samhället och för den demografiska utvecklingen. Att man tackar nej till jobb och studier det påverkar tillväxten och får också, säger hon till TV4.

LÄS ÄVEN: Skjutningarna minskar värdet på bostäder

Byggföretagen bedömer att bostadsbyggandet kommer att mer än halveras från 70 000 påbörjade bostäder 2021 till omkring 25 500 i år.

Det behövs göras mer från politiskt håll för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden, menar branschen.

– Vi vet att merparten av unga vill äga och det finns ett färdigberett förslag på regeringens bord om startlån, som skulle sänka trösklarna in. Före valet var det också många partier som lovade att slopa det skärpta amorteringskravet och det är ju två åtgärder som skulle göra skillnad här och nu för ungas möjligheter att få ett eget boende, säger Anna Boman.

Ökat bostadsbidrag

På Hyresgästföreningen vill man i stället se att regeringen återinför investeringsstödet som avskaffats. Chefsekonom Martin Hofverberg menar att Byggföretagens förslag snarare kommer att förvärra problemen.

När byggandet kommit igång menar Hyresgästföreningen att reformer som ett ökat bostadsbidrag kan underlätta för unga att skaffa bostad.