I Schweiz har forskare utvecklat en ny typ vägbeläggning bestående av stickad tråd och sten som kan ersätta dagens asfalt.

Asfalt, i synnerhet av den grövre typ som vanligtvis används i Sverige, medför en hög ljudnivå i de fordon som färdas på vägarna. Asfalten ger också ifrån sig ämnen i samband med slitage från trafiken och hävdas ha en negativ klimatpåverkan.

En schweizisk forskarduo tror sig nu ha hittat framtidens vägbeläggning som kan ersätta asfalten. Dagens asfaltsarbetare kommer, om tekniken visar sig kunna tillämpas i praktiken att få omskola sig och lära sig sticka.

Robotstyrd stickmaskin ersätter traditionella asfaltsläggare

Den nya typen av vägbeläggning bygger nämligen på samma princip som stickade tröjor, vantar och sockor fast i större och grövre skala. Med hjälp av en robotstyrd stickmaskin, vävs vägbanan ihop på plats med en tråd tillverkad av återvunna textilier och mellan stygnen infogas små stenar.

Enligt tidskriften The Economist, som rapporterar om den nya tekniken, ger det en vägbeläggning som är stabilare och starkare än dagens asfalt. Den hävdas också vara okänslig för tjälskador med de sprickor och hål i vägbanorna som idag kräver omfattande vägunderhåll, detta eftersom vatten inte kan ansamlas och frysa utan rinner rakt igenom.

Än så länge är tekniken på utvecklingsstadiet och det är i skrivande stund oklart om den kommer att kunna användas på hårt trafikerade motorvägar eller om användningsområdet kommer att behöva inskränkas till gång- och cykelvägar samt trottoarer.