Varje år delar regeringen via sin myndighet ut cirka 100 miljoner kronor i statsbidrag till religiösa samfund. Trots återkommande rapporter om fusk och bedrägeri har myndigheten ingen kontroll över hur skattemedlen används och vill heller inte förbättra den.

Att kontrollera vart de utbetalda pengarna tar vägen och hur de används kan uppfattas som kränkande och hota religionsfriheten menar myndighetens chef Isak Reichel.

– Vi har ett system som bygger på förtroende.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) sorterar under kulturdepartementet med kulturminister Amanda Lind (MP) som högsta ansvarig. Tidningen GP har gjort en granskning där det framgår att omfattande bidragsfusk förekommer.

Som exempel har de lyft den grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, som årligen inkasserar miljonbelopp i statsbidrag. Församlingar över hela landet, bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping och Kalmar, vittnar om att pengarna försvinner på vägen och att de aldrig nås av statsbidragen.

Maria Kehagia (S), tidigare kassör i grekisk-ortodoxa kyrkan i Kalmar berättar att kyrkans redovisning till staten inte stämmer. Hon valde efter ett tag att hoppa av sin post av rädsla för att hamna i fängelse om hon skulle dras in i bedrägeriet.

Hennes oro framstår dock som obefogad. Myndighetens chef Isak Reichel hävdar nämligen i GP att det inte är myndighetens uppgift att kontrollera hur skattebetalarnas pengar används.

LÄS ÄVEN: Regeringen tillsätter ny utredning om bidragsfusk – trots TRE tidigare utredningar

Myndigheten saknar insyn

Kehagia hävdar att både hon och andra greker försökt uppmärksamma SST på oegentligheterna inom trossamfundet i flera år. Det förnekar Reichel bestämt.

– Det är väldigt anmärkningsvärda uppgifter. Men mycket av det du nämner är inget som kommit oss till del tidigare.

Sammanlagt delade SST ut 102 miljoner kronor förra året till olika trossamfund – Svenska kyrkan inte inräknad. Året innan delades 78 miljoner ut och 2018 var summan 89 miljoner kronor.

Myndigheten som Reichel basar över har ingen verklig insyn eller ens åsikt om hur pengarna används. Tio procent får avsättas för central administration, resten ska gå till församlingarna. Hur de sedan används lägger sig myndigheten inte i, förklarar Reichel.

Totalt finns det 47 trossamfund i Sverige som är berättigade till statsbidrag. Vissa redovisar i detalj hur pengarna används och hur de fördelas i församlingarna. Andra redovisar i väldigt svepande termer. Till de sistnämnda hör den grekisk-ortodoxa kyrkan.

LÄS ÄVEN: V-nämndeman förespråkar sharia framför svensk lag

Församlingar larmar om fusk

Förra året uppges flera församlingar inom den grekisk-ortodoxa kyrkan ha larmat SST om svindleri. Samfundets högste ledare och ärkebiskop i Stockholm har varje år redovisat att statsbidraget förts vidare till lokala församlingar. Själva hävdar församlingarna att de inte fått en krona. Istället uppges ärkebiskopen ha berikat sig själv och behållit pengarna centralt.

Konfronterad med uppgifterna menar Reichel att ”en del” av det som omnämns är nytt för honom och säger därefter att myndigheten inte har resurser nog att granska redovisningarna ”på detaljnivå”. Vidare säger han att det inte heller är myndighetens uppgift att kontrollera var pengarna hamnar i slutändan, bara att trossamfundet genomför den verksamhet de får bidrag för. Att involvera ekobrottsmyndigheten eller polisen är inga åtgärder Reichel nämner som möjliga.

– Vi letar inte primärt efter den typen av oegentligheter hos de enskilda församlingarna. Att de skulle ta svarta pengar till exempel. Vi gör inte den typen av bedrägeriutredningar. Och ifall vi får veta att en utgift inte stämmer, vad skulle vi göra med den informationen? Det är ju inte så att man inte har kostnader för andra saker.

Reichel menar att om man försöker styra trossamfunden kan det hota religionsfriheten. Chefen för myndigheten för stöd till trossamfund ser alltså hellre mellan fingrarna med grova lagbrott som förskingring av skattemedel än kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

LÄS ÄVEN: Abdirizak Waberi åtalas: Misstänks ha skickat skolbidrag till somaliskt islamistparti

Återkräver pengar först efter medial granskning

Sedan GP:s granskning uppges SST ha beslutat återkräva delar av statsbidraget från grekisk-ortodoxa kyrkan. Än så länge gäller det endast 190 000 kronor. Kyrkan fick cirka 2,3 miljoner under 2020 och flera ledande medarbetare inom samfundet hävdar att kyrkans redovisning är hopdiktad.

Isak Reichel tillträdde som direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund den 18 januari 2021. Han är sedan 2015 generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm och har tidigare arbetat i flera år som Revisionsdirektör på Riksrevisionen.