En 55-årig man från Nigeria som på ifrågasatt grund tilldelats läkarlegitimation i Sverige döms nu till fängelse. I stället för att behandla patienter har han ägnat sig åt omfattande försäljning av narkotikaklassade preparat som han i egenskap av läkare kunnat skriva ut.

Samnytt har tidigare utförligt rapporterat om Hakeem Hassan som kom till Sverige med påstådda flyktingskäl, Han påstod sig också vara utbildad läkare hemma i Nigeria. Det räckte för att han – ackompanjerad av hyllningar från bland annat Aftonbladet om lyckad integration och bot på läkarbristen – skulle få delta i en snabbutbildning för svensk läkarbehörighet i regi av Karolinska institutet.

Den behörigheten har Hakeem sedan utnyttjat för att mot betalning skriva ut stora mängder narkotikaklassade preparat till missbrukare. Han har också odlat kontakter med den organiserade invandrade gängkriminaliteten.

Läkarmottagningen ett brottshögkvarter

Några riktiga patienter har han inte brytt sig om att behandla. Knarkförskrivningen var betydligt mer lukrativ. I sin verksamhet har Hakeem dessutom gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och skattebrott.

Brotten uppdagades sent om sider och Hakeem döms nu till fyra års fängelse (minus en tredjedel i straffrabatt). I domen ingår även osant intygande för att ha skrivit ut falska covid-intyg.

Hakeem stod dessutom åtalad för tagande av muta och grov olovlig befattning med falska pengar men där anser tingsrätten att bevisningen inte håller fullt ut. Åklagaren hoppas dock på fällande dom även i den delen efter överklagande.

Han beläggs också med sju års näringsförbud. Hakeem har suttit häktad under utredningen och ska enligt domen kvarstanna i häkte fram till dess straffet börjar avtjänas

Polisen slog till mot läkarmottagningen

När polisen slog till mot Hakeems mottagning fann man en lokal i stor oordning där stora mängde narkotikaklassade preparat låg huller om buller med stora sedelbuntar, i påsar, väskor eller bara utströdda hur som helst. Polisen räknade ihop ungefär en miljon kronor i kontanter vid beslaget.

Tidigare har en patient och kumpan till Hakeem, en 69-årig man, dömts till fängelse för grovt narkotikabrott. Mannen fick stora mängder narkotikaklassade preparat av Hakeem som han sedan langade vidare till missbrukare.

Åklagaren är kritisk till att Hakeem kunnat ägna sig åt den här sortens kriminell verksamhet och missbruk av sin förskrivningsrätt under så lång tid utan att myndigheterna ingripit trots att man varit medvetna om vad som försiggått. Men på HSAN och Ivo skyller man på långa handläggningstider.

Hakeem har fortfarande kvar sin svenska läkarlegitimation. Han kan dock bli av med den nu efter fällande dom men detta beslutas inte av domstolen utan av HSAN som också kan välja att låta honom behålla legitimationen.

Statsmedia mörkar

Brotten och straffet har nyhetsbevakats av ett flertal medier. Skattefinansierade SVT väljer i sin rapportering emellertid att utelämna alla uppgifter om den dömdes invandrarbakgrund och snabbspår till läkarjobb i Sverige.

I sina artiklar kallas Hakeem i ställt för sådant som ”Stockholmsläkaren” och ”läkaren på Östermalm” som ger ett felaktigt intryck av att det skulle röra sig om en svensk läkare.

Falska läkare och rasismanklagelser

De senaste åren har ett stort antal uppmärksammade avslöjanden gjorts av migranter som med förfalskade utbildningshandlingar lyckats få jobb som läkare, sjuksköterskor med mera i Sverige.

Parallellt har det ökande antal svenskar som i skenet av detta börjat ta det säkra för det osäkra och kräva att få träffa en svensk läkare anklagats för rasism.

LÄS MER: Flykting ”snabbutbildades” till läkare – drev knarkcentral för skattemedel på Östermalm