gambia-utvis

President Barrow riskerar inte bli omvald om han släpper tillbaka in antisociala och kriminella landsmän.

Inrikes

Gambia vägrar återta medborgare som tagit sig in illegalt till EU

Publicerad 8/6/2023
Annons

Tusentals gambianer har tagit sig in i EU olagligt. Trots att de inte har rätt att uppehålla sig här blir det svårt att bli av med dem. Gambias president Adama Barrow godtar inte de europeiska utvisningsbesluten och säger blankt nej till att ta tillbaka sina landsmän.

En stor andel av de många tusentals illegala gambianer som finns på europeiskt territorium uppehåller sig i Tyskland, Men de finns också spridda över andra länder i den europeiska unionen. Mörkertalet är dessutom stort och den verkliga siffran kan vara betydligt högre.

De tyska myndigheterna har enligt officiella siffror hittat och identifierat 16 000 illegala gambianer på tysk mark. Av dessa har man så här långt fattat utvisningsbeslut för 6 000. Men inga ärenden har kunnat verkställas.

Orsaken är att det västafrikanska landets regering under ledning av president Adama Barrow, sagt nej till att återta sina medborgare, oavsett vilka beslut myndigheter i Tyskland och andra EU-länder har fattat. Vägran manifesterar sig bland annat i att man nekar varje flygplan som har med sig en illegal gambiansk migrant från Europa landningstillstånd.

Skälet till att Gambia inte vill ha tillbaka sina medborgare från diasporan uppges vara att man bedömer att de har en dålig prognos att återintegreras i det gambianska samhället. Man tror att det kommer att orsaka social oro och andra problem om de tillåts komma tillbaka.

Gambias regering bryter emellertid mot internationella lagar som landet förbundit sig att följa där man förpliktar sig att återta sina medborgare om de utvisats från andra länder. Gambia är inte det enda afrikanska land som satt sig på tvären på det här sättet och Tyskland inte heller det enda EU-land som drabbats.

Även i Sverige finns ett stort antal illegala och i många fall brottsdömda individer som vi av samma skäl inte lyckas bli av med. PÅ grund av stor brist på förvarsplatser är det inte ovanligt att sådana person får vistas fritt i samhället med de uppenbara risker det medför.

President Barrow hoppas på att bli återvald i det val som inom kort ska hållas i landet. Den allmänna uppfattningen bland folket är att de landsmän man blivit av med till Europa är antisociala och kriminella och att Gambia blivit ett tryggare och mindre brottsbelastat land sedan de försvann. Det är därför angeläget för Barros att lyssna på folkopinionen i den här frågan.

Ett annat skäl är att gambianska migranter som uppehåller sig illegalt och i vissa fall legalt i EU bidrar med drygt 20 procent av det dysfunktionella landets ekonomi. Att börja plocka hem dem skulle leda till ett allvarligt nationalekonomiskt avbräck.

Konkret handlar det om att närmare 120 000 gambianer i EU varje år överför belopp motsvarande närmare fem miljarder svenska kronor till hemlandet. för många familjer i Gambia är de pengar som släktingar i diasporan skickar hem den huvudsakliga eller enda inkomsten.

Ett tredje skäl som anförs – och även har anförts av andra afrikanska länder – är att man inte vill få in mer covid-smitta i landet. Det här utnyttjas av många utvisningsdömda i EU-länder, däribland Sverige genom att vägra låta sig covid-testas. Att utföra tvångstester anses i de flesta fall vara en för långtgående kränkning av vägrarens personliga integritet.

En oro breder nu ut sig inom EU att det här beteendet från Gambia och ytterligare några afrikanska länder ska sprida sig så att det framgent blir omöjligt att bli av med några illegala migranter från den kontinenten överhuvudtaget.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons