Natten mot söndagen utbröt en kraftig brand Åstringagården i Knislinge. Gården är från tidigt 1600-tal och kulturminnesmärkt. Stora delar av byggnade förstördes. Polisen misstänker att branden är anlagd.

Det var vid midnatt som räddningstjänsten larmades till platsen av personer som sett att byggnaden stod i brand. Ett 20-tal brandmän jobbade sedan natten igenom för att släcka branden och rädda så mycket av gården som möjligt.

En tredjedel brann dock ned helt och hållet. Dock inte den allra äldsta delen av byggnaden som däremot rök- och vattenskadades. Ingen person skadades vid branden.

Området runt gården spärrades av för teknisk undersökning och säkerställande av eventuella spår efter de gärningspersoner man tror anlagt branden. Händelsen rubriceras av polisen som skadegörelse genom brand.

Stor bedrövelse bland boende efter branden

Byggnaden har använts för en rad aktiviteter bland annat av de lokala scouterna. Där är bedrövelsen stor över att nu stå utan lokal.

Gården, som är en av de äldsta i trakten, används också varje sommar vid anordnandet av det traditionella midsommarfirandet. Bland de kringboende i Östra Göinge råder förstämning över att någon eller några velat bränna ned deras del av det gamla svenska kulturarvet.

– Det är ett fint minne som har försvunnit. Det är ett kulturellt minne som vi är vana vid att se varje dag och nu har det förstörts, sade Margareta Björkman Persson med sorg i rösten i en kommentar till SVT när hon kom till platsen dagen efter branden för att se hur mycket som var förstört.