➤ GLASSAKTIVISM Sedan några månader tillbaka har glassjätten Ben & Jerry’s antagit en mer ”flyktingvänlig profil”. Via företagets kanaler på sociala medier har man upprepade gånger skickat ut information om flyktingsituationen i världen och vad Europa och dess folk kan göra för att avhjälpa situationen.

På företagets hemsida står bland annat:

I denna stund har ett rekordstort antal människor tvingats fly sina hem på grund av krig och förföljelse. Flyktingkrisen har varit ett test på hur väl europeiska länder kan erbjuda skydd för flyktingar.

Det borde inte vara så svårt eftersom EU står för hela 20 % av världens BNP och hittills bara tar emot mindre än 11 % av världens flyktingar. Det är något som inte stämmer, eller hur? Europas gensvar har varit för svagt och orsaken är:

…varpå man listar tre punkter; Ingen gemensam politik, fokus på gränskontroll samt splittrade familjer.

EU-kommissionens lag om kvoter för omfördelning av migranter, som bland annat Ungern och Slovakien vägrat gå med på, menar man är ”en gyllene möjlighet för Europa att rycka upp sig och komma överens om en ambitiös EU-omfattande plan för att hjälpa några av världens 1,2 miljoner utsatta flyktingar som är i behov av boende 2018”.

Vidare ber man om hjälp med att ”stödja en historisk lag som kommer att hjälpa flyktingar att vidarebosättas i Europa”, vilket görs genom att skicka ett e-postmeddelande till respektive EU-representant för att uppmana dessa att stödja lagen.

Ju fler som ställer upp för flyktingarna, desto mer sannolikt är det att lagen går igenom och verkligen gör skillnad i flyktingars liv! Läs mer och agera NU!

Och för ett par veckor slöt man alltså upp bakom den så kallade sittstrejken som då utspelades på Medborgarplatsen i Stockholm, där en grupp afghanska ”ensamkommande” krävde att få stanna i Sverige trots avslag på asylansökan.