good-sweden-bad-sweden
InrikesUtrikes

Good Sweden, Bad Sweden – Sverigebilden i fokus i brittiska BBC:s nyhetsmagasin

Publicerad 8/27/2018
Annons

Brittiska BBC ägnade för några dagar sedan ett längre avsnitt i sitt nyhetsprogram Newsnight åt den förändrade Sverigebilden. Sverige brukade beskrivas som ett föredöme i omvärlden men har på senare tid förvandlats till det västland som oftast används som avskräckande exempel. Vad är sant och vad är lögn, ville BBC ta reda på och skickade hit ett reportageteam.

Framför allt är det den i omvärldens ögon ansvarslösa invandringspolitiken och de negativa konsekvenser den medfört för det svenska samhället som fått Sverigebilden att kantra. Och Newnight tar i sitt reportage avstamp i den svårt problemtyngda och invandrardominerade stadsdelen Rosengård i Malmö.

Man frågar sig om begreppet ”utsatta områden” inte är en förskönande omskrivning och om inte ”no go-zoner” och ”getton” vore mer adekvata begrepp att använda. Man berättar om gängkriminalitet och skjutningar och frågar en svensk polis vars polisstation nyligen blivit bombad, som inte vill skylla problemen på invandringen, ifall skyttarna heter Sven och Björn och har blont hår. Den frågan måste den svenske polismannen erkännande svara nej på.

Den skenande våldtäktsstatistiken nämns också, som undersökningar visat till stor del har utomvästliga invandrare som gärningsmän. En advokat förklarar för BBC:s reporter att våldtäktsbrotten dessutom ofta samlas på hög och inte utreds eftersom polisen har begränsade resurser och måste prioritera de ofta dödliga skjutningarna.

BBC menar dock att våldtäktssiffrorna i Sverige ”är starkt ifrågasatta” och missvisande i ett internationellt perspektiv eftersom lagen har ändrats så att våldtäkt i Sverige idag innefattar ett betydligt bredare spektra av sexualbrott än tidigare och i jämförelse med andra länder. Man får visst stöd för detta i att samma advokat förmedlar den bland kriminologer i Sverige populära hypotesen att uppgången i statistiken i huvudsak handlar om ökad anmälningsbenägenhet.

Man gör sedan om inslaget om Rosengård och menar att problembilden inte är lika allvarlig om man väger in det faktum att det är kriminella som skjuter ihjäl varandra och sällsynt att oskyldiga kommer till skada.

Att dessa unga män blir kriminella beror enligt den intervjuande polisen också på att de inte klarat skolan och inte fått något jobb, inte på att de är invandrare. Dessutom är de ofta andra eller tredje generationens invandrare och är därför svenskar, menar han, och därför har problemen inget med invandring att göra.

Britterna får därefter en rekapitulering av hur Sverige förtjänade sitt internationella rykte som välfärds- och tillväxtland under den era då Socialdemokraterna i drygt 40 år styrde landet oavbrutet och genomförde sin sociala ingenjörskonst. Men enligt BBC var den Sverigebilden tillrättalagd och överdrivet glättad. Under ytan fanns redan då stora problem.

Newsnight intervjuar sedan en representant för ”Liberala kvinnor” som inleder med att säga att Sveriges framgångar beror på att ”vi har haft tur”. Hon erkänner sedan att det uppstått ”svårigheter” i samhället som att skolan och äldreomsorgen inte fungerar men att ”detta inte alls behöver ha något med invandringen att göra”. Dock tror hon att alltfler svenskar upplever att de inte längre får valuta för de höga skatter de betalar.

Enligt BBC är Sveriges socialliberala/socialdemokratiska storhetstid förbi. Globaliseringen och arbetsmarknadens förskjutning mot alltmer kvalificerade jobb har gynnat somliga men missgynnat andra, resonerar Newsnights reporter. Klyftorna har ökat och landet har blivit mindre homogent.

Reportageteamet menar också att den idylliska bilden av Sverige som det paradisiska lilla landet i norr har dominerat så länge och tagits för given av så många att reaktionerna därför blir väldigt starka när Sverigebilden krackelerar. Det får ett stort uppmärksamhets- och nyhetsvärde. Och många vill inte ta till sig den obekväma kritiken, utan slår den ifrån sig.

BBC byter därefter delvis spår och fokuserar på konflikten mellan stad och landsbygd i Sverige. En 52-årig byggnadsarbetare, Morgan Nilsson, intervjuas som berättar att han arbetat varje dag sedan han var 18 år och att det tidigare var självklart att alla var med i facket och röstade på Socialdemokraterna. Så är det inte längre.

Idag har väldigt många gått över till Sverigedemokraterna, ett parti som BBC menar ”har sina rötter i den nynazistiska rörelsen”. Enligt Morgan har de vidöppna gränsernas politik varit dålig för arbetare, i synnerhet i byggbranschen där utländsk konkurrens driver ned lönerna och tränger ut svensk arbetskraft. ”Vi bör gå ur EU”, säger han.

Morgan beskrivs av BBC-reportern som en av de många som upplever att Sverige, på grund av globalisering och invandring, inte längre är det rättvisa och jämlika land det en gång var. För Morgan är Sverigedemokraterna också den enda garanten för att återställa landet till vad det än gång var, där den sociala välfärden fungerade för sjuka och fattiga svenskar.

BBC förklarar också att Sverige förändras snabbt och det gäller även synen på att vara invandringskritiker. För inte så längesedan blev den utstött som öppen berättade om att han eller hon sympatiserade med SD. Så är det inte längre.

Reportaget tar också upp att alltfler invandrare börjat rösta på SD. Detta på grund av att de invandringsrelaterade problemen blivit så stora att Sverige inte längre är det utopiska land att bo i som fick så många att flytta hit. Och i särklass värst är problemen i de områden där också de skötsamma invandrarna bor. Bara SD har en politik för att ändra på detta, menar många här.

En imam som vill vara med i programmet menar dock att ”Allah älskar Sverige” och att det är världens bästa land att flytta till. Och han får rätt av Newsnights reporter som citerar en undersökning från förra året som kom fram till att Sverige var det i särklass mest generösa landet att invandra till.

Men är det Sverige de flyttar till, undrar BBC. I ett nytt klipp med polisen från Rosengård förklarar denne att man kan flytta dit och leva där ett helt liv utan att behöva kunna svenska. Integrationen, som alla politiker i Sverige talar så mycket om, beskrivs i programmet som ”en katastrof”.

Och Rosengård är definitivt del av ”bad Sweden”, slår man fast. Att tala om detta har varit tabu, det har politiker och media sett till, förklarar reportern.

Även polismannen som inte anser att problemen beror på invandringen erkänner att integrationen fungerar dåligt och att man bör vara öppen med vilka det är som begår brotten. Men om han gjorde det skulle han sannolikt bli kallad för rasist, tror han, eller rentav nazist.

Samtidigt menar polismannen att ansvaret för integrationen vilar på oss svenskar och det svenska samhället, det är ”vi som är dåliga på att integrera människor”, inte invandrarna som är dåliga på att anpassa sig.

BBC utvecklar frågan om tystnadskulturen och stigmat till att undra om man kan säga att det är den politiska korrektheten som svikit dödsoffren i gängskjutningarna. Polismannen håller delvis med om att det är så. Detta eftersom man måste se ett problem som det är för att kunna göra något åt det.

Att som UKIP:s Nigel Farage utse Malmö till ”våldtäkternas huvudstad” anser polismannen dock är överdrivet. Även den amerikanske presidenten Donald Trumps famösa ”last night i Sweden”-tal menar han inte gav en rättvisande bild av Sverige.

Det håller BBC-reportern med om, eftersom det Trump refererade till inte hade hänt kvällen innan utan tidigare och inte hände igen förrän dagen efter.

Slutsatsen BBC Newsnight drar är att Sverige befinner sig någonstans mittemellan de två Sverigebilderna – ett land som vare sig är i sönderfall eller en idyllisk utopi.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons