En grupp pro-palestinska anställda på sökjätten marscherade i veckan in på bland annat en toppchefs kontor i Kalifornien och satte sig ned i flera timmar för att protestera mot Googles affärsförbindelser med den israeliska regeringen. Nu förlorar 28 stycken jobbet.

Det var på tisdagen som gruppen iklädda arabiska huvuddukar ockuperade lokaler i Kalifornien och New York. Protesten pågick under tio timmar.

De krävde att Google drar sig ur ett ”Project Nimbus”-kontrakt på 1,2 miljarder dollar där Google Cloud och Amazon Web Services tillhandahåller molntjänster och tjänster för artificiell intelligens för den israeliska regeringen och militären.

”De tog över kontorsutrymmen, förstörde vår egendom och försvårade fysiskt andra Googlers arbete”, skriver Googles vicepresident för global säkerhet Chris Rackow i en intern promemoria.

”Deras beteende var oacceptabelt, extremt störande och fick medarbetare att känna sig hotade.”

De avskedade är knutna till en grupp som kallar sig No Tech For Apartheid.

Tas på största allvar

”Beteende som detta har ingen plats på vår arbetsplats och vi kommer inte att tolerera det. Det bryter helt klart mot flera policyer som alla anställda måste följa – inklusive vår uppförandekod och policy om trakasserier, diskriminering, repressalier, uppförandestandarder och arbetsplatsproblem”, skriver Rackow vidare.

Rackow tillade att företaget ”tar detta på största allvar, och vi kommer att fortsätta att tillämpa våra långvariga policyer för att vidta åtgärder mot störande beteende – upp till och inklusive uppsägning.”

Anklagelser om folkmord

Vissa av de protesterande anställda direktsända sina aktioner på X och greps av polis för intrång.

I ett uttalande anklagar gruppen Google för att värdesätta kontraktet ”med den folkmördande israeliska regeringen och militären mer än sina egna arbetare – de som skapar verkligt värde för chefer och aktieägare”.