”Det är positivt att regeringen tar allvarligt på de uppenbara problem som finns på nätjättarnas plattformar”, säger Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Expressens drev mot Google och Facebook, och i förlängningen yttrandefriheten, har nu resulterat i att regeringen kallar sig till nätjättarna.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kommer att kräva att det man påstår är olagligt innehåll snabbare tas bort från respektive plattform. Han vill även att det ska bli lättare att komma i kontakt med företagen för att kunna framföra klagomål på innehåll.

– I ett första skede vill jag se en dialog och en självsanering. Det är ju så vi har löst det för de traditionella medierna, men om det inte går är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Redan på fredagen mötte Johanson Tidningsutgivarna, representerade av vd Jeanette Gustafsdotter, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman, på regeringskansliet i Stockholm.

Thomas Mattsson ser positivt på att Expressen lyckats driva det hela så långt.

– Det är positivt att regeringen tar allvarligt på de uppenbara problem som finns på nätjättarnas plattformar. Det vore bra för användarna om det som är uppenbart brottsligt plockas bort så att inte enskilda utsätts för publicitetsskada.

– De angrepp som sker på samhällsbärande grupper, som förtroendevalda politiker, tjänstemän på myndigheter och journalister är attacker på den svenska demokratin och står i strid med intentionerna i tryck- och yttrandefriheten.

Expressen har bland annat påstått att Youtube sprider antisemitiska filmer, när det i själva verket är plattformens användare som laddat upp ibland rena historiska dokument.