Som Samnytt tidigare rapporterat har Google-ägda Youtube släckt ner den populära mediekanalen SwebbTV, vilket skedde utan förvarning eller förklaring. Fem års arbete och cirka 700 program raderades från plattformen. Nu uppger Google till SVT att det var brott mot Youtubes regler om rapportering om corona och hatretorik som fick dem att fatta beslutet.

Enligt SVT bröt SwebbTV mot Googles omfattande regelverk över vad som får sägas på YouTube. SwebbTV arbetar, enligt egen utsago, för en en fri och öppen debatt där olika åsikter får komma till uttryck. Kanalen är partipolitiskt och religiöst obunden och finansieras via donationer. DN har tidigare kallat SwebbTV en ”högerextrem” kanal, en uppgift som tidningen hämtat från vänsterextrema Expo.

LÄS ÄVEN: Regeringen förnekar inblandning i SwebbTV:s nedstängning

Spekulerade i om statistik användes som skrämselpropaganda

Enligt Google har SwebbTV brutit mot Youtubes regler vid två tillfällen vid rapportering om corona. I ett avsnitt, med titeln ”Är corona ett iscensatt larm?” diskuteras huruvida smittostatistiken konstruerats för att skrämma folk, i syfte att skapa en efterfrågan på vaccin. I avsnittet beskrivs viruset, enligt SVT, som inte mycket värre än en vanlig årsinfluensa.

I ett annat avsnitt rörande corona beskriver en inringare, alltså inte SwebbTV själva, att det snarare handlar om en ”plandemi” än en pandemi. Vad personen syftar på är teorin att det finns en plan bakom spridandet av smittan. Liknande tankar som föranledde Facebooks censur av den katolske kardinalen Sandoval, tidigare i veckan. Enligt SVT nickar en av programledarna instämmande och säger att det handlar om att skapa en världsregering.

LÄS ÄVEN: Stor andel ’flyktingbarn’ ljög om åldern för brittiska myndigheter

Förbjudet att tala om ”ljugande skäggbarn”

Google hävdar vidare att kanalen brutit mot Youtubes regler om hatretorik, där asylsökande ungdomar från Afghanistan bland annat beskrivs som ”ljugande skäggbarn”.

Att många av de asylsökande bevisligen ljugit om sin ålder och vissa även haft skägg har inte vägts in i Googles bedömning. Expressen har rapporterat att 78 procent av de omdebatterade afghanerna fick sin ålder uppskriven av Migrationsverket och att inte en enda hade giltig ID-handling när de sökte asyl.

SE ÄVEN: Studio Samnytt: Kent Ekeroth i samtal med SwebbTV om censuren från IT-jättarna

SwebbTV fortsätter sitt arbete

Enligt Mark Jansen, Googles kommunikationschef för norra Europa, har sammanlagt 7,9 miljoner videoklipp plockats ner under det tredje kvartalet 2020. Han säger vidare att: ”Vi går inte in på detaljer kring enskilda policybeslut, men på ett allmänt plan – kanaler som bryter mot regelverket får ett antal varningar, och vid upprepade regelöverträdelser kan kanaler tas bort i sin helhet.”

– Det är viktigt att folk får säga vad de tycker och det är väl uppenbart att åtgärderna inte står i proportion till farligheten. Det är absolut frågeställningar som man måste diskutera, säger Mikael Willgert, ansvarig utgivare för Swebbtv, till SVT.

SwebbTV har sedan nedstängningen på Youtube laddat upp det senaste halvårets programmaterial på sin egen hemsida. Fler uppladdningar har utlovats framöver.