Det står nu klart att Göteborg blir först ut i Sverige med ett sexualseparatistiskt monument. var det ska uppföras och vem som får uppdraget.

Politikerna i Göteborg har enligt GP länge ansett att staden behöver ett konstverk som dels lyfter fram människors sexuella läggning och dels utesluter människor med heterosexuell sådan. Och nu blir projektet verklighet.

För en okänd summa skattepengar och efter påtryckningar från RFSL och Göteborgs särskilda så kallade HBTQ-råd ska konstnären och homoaktivisten med kopplingar till revolutionärt kommunistiska ”Röda bögar”, Conny Karlsson Lundgren, under överinseende av arkitektbyrån New Order uppföra ett monument på Esperantoplatsen.

Enligt konstnären själv ska verket, som gett namnet ”Gläntan”, symbolisera ”en polyfoni” av sexuella begär hos ”ett skimrande spektrum” av personer identifierande sig med den bokstavskombination som kontinuerligt får nya tillägg och numera framåtblickande inför kommande utvidgningar också ett plustecken i slutet – idag hbtqi+(*). Exkluderad i ”polyfonin” är endast den heterosexuella CIS-majoriteten.

Bild: Göteborgs Konst.

Konkret antar monumentet formen av en platå i tre nivåer på vilken till kroppstemperatur uppvärmda marmorkuddar ska vara utplacerade där personer med sexuell minoritetsläggning kan sätta sig utan att riskera frysa om stjärten och interagera under den allitterativa parollen ”möten, manifestationer och minnen”. Nivåerna symboliserar olika historiska mötesplatser för homosexuella i staden.

Stockholmare känd för Göteborgs hbtqi+:are

Conny Karlsson Lundgren är egentligen baserad i Stockholm men vann det prestigefyllda uppdraget i kamp med ett antal andra hågade konstnärer som till Göteborgs ”HBTQ-råd” lämnat in förslagsskisser på hur ett sexualseparatistiskt monument i staden skulle kunna gestalta sig.

Conny är dock inte en helt ny bekantskap för Göteborgs hbtqi+:are. Han är just nu aktuell på Göteborgs konsthall som delaktig i utställningen ”Med nya ögon” där han ställer ut sig själv i en så kallad performance-installation.

Förra året förärade Conny också staden med sin närvaro på Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA). Detta med en nostalgisk bildspelsinstallation om fyra unga homosexuella svenska män i kommunistiska föreningen ”Röda bögar” och deras möte med mer kontinentalt världsvana homosexuella män under en resa i Frankrike.

I programförklaringen till det verket står bland annat att avsikten varit att skildra ”de svenska småstadsbögarnas trevande längtan efter, och osäkerhet inför, de mer världsvana, kontinentala männen genomsyrar journalen. Likaså deras olika relationer till femininitet och möjligheten att använda kvinnligt kodade uttryck som lekfulla vapen mot patriarkatet”.

Oro över närhet till mångkulturella mötesplatser

Viss oro har uttryckts över att monumenten hamnar precis intill Språkcaféet på Esperantoplatsen som huvudsakligen bevistas av personer med utomvästlig invandrarbakgrund vars synsätt på sexuella minoriteter inte alltid är lika tolerant som hos den genomsnittlige svensken. Alldeles intill ligger också en park för så kallade skejtare som det inom stadens hbtqi+-kollektiv funnits farhågor om konflikter med.

Det sexualseparatistiska konstverket planeras stå klart för invigning någon gång under 2023. Vad det kommer att kosta skattebetalarna är i skrivande stund höljt i dunkel

(*) Hbtqi+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Ett + läggs ofta till för ytterligare inkludering.