Enligt en färsk rapport från Business Region Göteborg befinner sig landets näst största stad nu officiellt i lågkonjunktur. Den största orsaken till detta är pandemin men även en avmattning som sedan länge varit på väg. ”Det tidigare bottenvärdet under finanskrisen är utraderat med marginal”, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG.

Konjunkturindikatorn för Göteborgs näringsliv visar på ett konjunkturläge på 60,9 vilket indikerar lågkonjunktur. Normalt läge är 99 och under finanskrisen 2008 låg den på 72,3.

– Det innebär att Göteborgsregionen nu officiellt befinner sig i lågkonjunktur. Det tidigare bottenvärdet under finanskrisen är utraderat med marginal, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG i en kommentar till rapporten.

Efter att krisen först ledde till tvärstopp inom besöksnäringen, tjänstesektorn och handeln drabbades sedan även industrin.

Skenande arbetslöshet

Arbetslösheten skenar och kommer enligt rapporten att fortsätta växa. I maj uppgick arbetslösheten i staden till 7,5 procent med 40 500 personer antingen i arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska program. I maj i fjol var 28 000 personer arbetslösa.

– Utvecklingen vi ser nu är en kombination av tidigare avmattning och coronapandemin, vilket har dämpat trycket på efterfrågad arbetskraftskompetens rejält. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka åtminstone fram till slutet på året, säger Peter Warda, analytiker på BRG, till Göteborgs-Posten.

Handlare i staden uppger att försäljningen minskat under de senaste tre månaderna och nästan alla upplever att försäljningen är mycket dålig.

Under årets fyra första månader har 9 200 personer varslats om uppsägning i Göteborgsregionen mot 11 200 under hela krisåret 2008.