Vi på redaktionen vill tacka alla våra läsare för det gångna året!

Med er hjälp och ert stöd har vi lyckats att kraftigt öka sidans besökarantal samtidigt som vi förstärkt redaktionen med nya medarbetare. Därmed har vi förbättrat vår position som opinionsbildare och motvikt till gammelmedia – något som är av avgörande vikt för demokratins fortlevnad i Sverige idag och imorgon.

Under det kommande året hoppas vi kunna fortsätta presentera nya medarbetare och andra initiativ för att göra Samhällsnytt till en än mer intressant och relevant mediesajt.

Gott Nytt År!

Samhällsnytt-redaktionen