sveriges television svt

Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0

Inrikes

Granskning: Public service rapportering om värnskatten präglad av vänsterperspektiv

Publicerad 11/27/2020
Annons

I en rapport från Näringslivets Medieinstitut slår man fast att SVT:s och SR:s rapportering om värnskattens avskaffande har varit ensidig. I längden blir det ett demokratiproblem, menar Susanna Silfverskiöld på Svenska Dagbladets ledarsida.

Sveriges Radios och Sveriges Televisions politiska kommentatorer har varit ensidiga i rapporteringen om värnskattens avskaffande och nästan uteslutande skildrat reformen utifrån de perspektiv som motståndarna till reformen lyfter fram. Det är slutsatsen i den nya rapporten från Näringslivets medieinstitut, NMI.

I rapporten har NMI granskat hur SVT:s politiska kommentator Mats Knutson samt SR:s politiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Tomas Ramberg skildrat frågan under perioden 1 november 2018 till 1 januari 2020.

Medan motståndarna fokuserar på den fördelningspolitiska effekten och pekar på att reformen ökar de ekonomiska klyftorna, minskar jämställdheten samt leder till minskade skatteintäkter på kort sikt, lyfter förespråkarna i stället fram att förändringen ger positiva effekter på ekonomin när fler motiveras att söka högre utbildning, att Sveriges attraktionskraft på kvalificerad internationell arbetskraft ökar samt att reformen inom några år väntas finansiera sig själv.

I kommentatorernas rapportering har motståndarnas perspektiv varit helt dominerande. Av totalt 27 granskade inslag och publiceringar beskrevs reformen leda till ökade ekonomiska klyftor vid 22 tillfällen, minskade skatteintäkter vid 16 tillfällen och till ökad ojämlikhet vid sju tillfällen. Endast vid två tillfällen nämndes att reformen väntas finansiera sig själv på sikt, men vid båda dessa tillfällen låg störst vikt på kritiken mot en sådan effekt.

Ett demokratiproblem

SvD:s ledarskribent Susanna Silfverskiöld varnar för att public service slagsida åt vänster kan bli ett demokratiproblem på sikt

Men det är besynnerligt när public service, som skulle vara garanten för en objektiv nyhetsrapportering, närmast blir det motsatta. Det kan förstås vara en olycklig slump att värnskatten skildrades från just vänstersidans perspektiv, om och om igen. Men det är inte första gången SVT och SR kritiseras för ensidig rapportering. Hur många enskilda fall krävs för att bygga en struktur? I förlängningen blir det ett demokratiproblem. Att medborgarna ges allsidig information kring politiska frågor är en förutsättning för en välgrundad samhällsdebatt.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons