SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström frias av Granskningsnämnden för ett vilseledande inslag om prisutvecklingen på förnybar energi. Nu anklagas juryn för jäv då hälften av ledamöterna är vänner och arbetskamrater till Bjerström.

I inslaget påstods priserna på förnybar energi ha sjunkit med 80 procent på ett år, 2023. I själva verket gällde den uppgivna siffran prisutvecklingen under en 12-årsperiod, 2010-2022, där det aktuella året dessutom inte ens ingick.

LÄS ÄVEN: SVT:s klimatreporter rekryterades från MP till public service

Uppgiften var dokumenterat felaktig och uppenbart vilseledande då syftet med inslaget var att räkna upp klimatpositiva saker som skett under 2023. Inslaget anmäldes till Granskningsnämnden av bland annat tidigare SD-riksdagsledamoten Thoralf Alfsson.

Oenig nämnd friar

Men trots att sakfelen och de vilseledande effekter de innebar är ostridiga, väljer nämnden att fria Bjerström. Beslutet var dock inte enhälligt, och såväl juryns sammansättning och vilka ledamöter som röstade hur vittnar enligt Alfsson om att utslaget bör tillskrivas jäv.

De två opartiska juristutbildade ledamöterna, Ulrik von Essen och Ulrika Hansson, ville fälla inslaget på saklig grund. Det ville emellertid inte någon av de fem journalisterna i juryn. Fyra av dessa är dessutom personer som arbetat nära Bjerström som kollegor på SVT och DN.

Därmed frias inslaget. Till beslutet tillfogas en fotnot om att två ledamöter var skiljaktiga och i motsats till Bjerströms journalistkollegor ansåg att inslaget stred mot kravet på saklighet.

”Ytterst avslöjande”

Alfsson kommenterar utslaget på sin webbplats. Där skriver han bland annat att ”det är ytterst avslöjande för hur journalister ser på den sanning som media publicerar och i synnerhet när det gäller klimatfrågan”.

Den tidigare SD-riksdagsledamoten går vidare med att redogöra för vilka de förment jäviga ledamöterna är och på vilket sätt han menar att de bör anses jäviga.

Clas Barkman och Erika Bjerström jobbade samtidigt på Dagens Nyheter under 80-talet och 90-talet. Kristina Åberg, Erik Fichtelius och Nedima Chaouche har alla varit anställda på SVT samtidigt med Erika Bjerström”.

”Delikatessjäv så det skriker om det”

Han frågar sig hur det ens kan vara möjligt att före detta SVT-anställda kan väljas in som ledamöter i Granskningsnämnden och granska sina tidigare arbetskamrater. ”Det är ju delikatessjäv så det skriker om det!

Alfsson meddelar att han begärt en omprövning/överklagan av beslutet av en jury där före detta arbetskamrater till Bjerström inte ingår. Han bedömer chanserna att få gehör för sin begäran som små men vill ändå göra en markering och se vad svaret blir.

Jag kommer självklart att redovisa svaret när det kommer”, skriver han.

Gör jämförelser med SD:s ”trollfabrik”

Alfsson avrundar inlägget med en reflektion om att den här sortens klimatjournalistik i statsfinansierade medier och Granskningsnämndens hantering av vilseledande sakfel i densamma bör betraktas som betydligt allvarligare ur demokratisynpunkt än den handfull anonyma konton på sociala medier som TV4 med klipp och klistra-metoder försökt framställa som en ”trollfabrik”.

Det anmälda inslaget kan ses HÄR. Granskningsnämndens beslut i ärendet kan läsas i sin helhet HÄR.

LÄS ÄVEN: SVT:s klimatreporter rekryterades från MP till public service