En gränskontrollant på Arlanda flygplats åtalas för att ha underlåtit att rapportera en kollegas resa till och från Dubai tillsammans med en flaggad ”fokusperson” och därigenom utsatt Sverige för fara. Men även vid fällande dom får kontrollanten behålla jobbet.

En kollega till den nu åtalade gränskontrollanten var i oktober förra året ute och reste med en så kallad fokusperson som var flaggad i systemen som säkerhetsrisk och särskilt brottsaktiv. Sådana personers passager över den svenska gränsen ska alltid rapporteras till Polismyndigheten eller Säpo och även vilka personer de reser i sällskap med. Det sistnämnda underlät kontrollanten i det aktuella fallet att göra.

Att en polisanställd gränskontrollant har samröre med och reser utomlands och tillbaka med en fokusflaggad person är särskilt viktigt att rapportera då det kan röra sig om korruption eller brotts- eller terrorinfilitration. Att den nu åtalade kollegan underlät att rapportera är därför allvarligt.

Åtalas för tjänstefel – men får behålla jobbet

Tilltaget upptäcktes av en gruppchef vid gränspolisen och polisanmäldes. En brottsutredning inleddes och nu ställs kontrollanten inför rätta för tjänstefel. Men även om han fälls får han behålla jobbet, det har Polisens personalansvarsnämnd beslutat.

Den åtalade och den ej rapporterade kvinnliga kollegan är kusiner och det har fastställts att kvinnan före inresan till Sverige ringt sin kusin här och bett denne att inte rapportera att hon reste in i landet med en kriminell person. Och det önskemålet efterkom kollegan. I efterhand har kvinnan hävdat att hon bad om tjänsten som ”ett skämt”.

Har uppgett flera versioner om varför

Kusinen som utförde tjänsten har å sin sida hävdat att det inte alls var för att han blev ombedd som han underlät att rapportera utan att han saknade personuppgifter på kollegan, trots att de är kusiner. När den berättelsen togs emot som osannolik då myndigheten bland annat har avancerade verktyg för att fastställa identiteter på obekanta inresande, ändrade han sig i stället och sa att han avstod därför att han inte ville sätta kusinkollegan ”i skiten”.

Den åtalade kontrollanten nekar till brott och hävdar att han gjort fel på grund av missförstånd, bristfällig kunskap om gällande rutiner och även att han inte var säker på att kusinen verkligen reste i sällskap med den fokusflaggade brottslingen. Åklagaren har ändå valt att väcka åtal, rapporterar Dagens Juridik.

Det framgår inte vilka åtgärder, om några, som vidtagits mot kusinen/kollegan som reste till och från Dubai med den kriminelle flaggade personen.