➤ Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

På fredagen meddelar regeringen att man beslutat att förlänga gränskontroll vid den inre gränsen i hamnarna i syd och väst samt vid Öresundsbron i ytterligare sex månader – fram till och med den 11 maj 2018.

Beslutet har fattats med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

”Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollen ska genomföras vid de hamnar i polisregionerna Syd och Väst som Polismyndigheten bedömer som lämpliga, samt vid Öresundsbron”, skriver man i ett pressmeddelande.

Vid akut behov kan polisen införa gränskontroller även på andra ställen i som längst två veckor. Polisen kan också ansöka om att få ha gränskontroller vid gränsen mot Norge och Finland.