Den kontroversiella klimatextremistiska profilen Greta Thunberg åtalas på nytt för bråk med polisen i samband med en olaglig aktion där hon och ett antal medkumpaner blockerade biltrafik och störde centrala samhällsfunktioner.

Det är bara några månader sedan den internationellt uppmärksammade och kritiserade klimatprofilen senast stod inför skranket och fälldes för ohörsamhet mot ordningsmakten efter att ha fått släpas bort av polis från en olaglig aktion i Malmö. Nu åtalas hon på nytt för att ha återfallit i samma typ av brottslighet.

LÄS MER: Greta blockerade trafik – döms till böter

Deltog i olaglig aktion

Brottsrubriceringen är även denna gång ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med en klimatextremistisk aktion tidigare i år där viktig trafik blockerades, vilket skapade samhällsstörningar. Aktionen var olaglig och genomfördes bara timmar efter att Thunberg lämnat rättssalen med domen i handen från den tidigare klimatbrottsligheten.

– Demonstrationen saknade tillstånd och den medförde att biltrafiken blockerades. Kvinnan vägrade att lyda polisens befallning att lämna platsen. Brottsrubriceringen är därför ohörsamhet mot ordningsmakten, säger åklagare Isabel Ekberg som håller i målet i ett pressmeddelande.

Släpades bort, teg i förhör

Även denna gång tvingades polis släpa bort Greta och hennes kumpaner som vägrade åtlyda polismans befallning. Först efter att de avlägsnats kunde trafiken börja fungera normalt igen. Polisen skriver i brottsutredningen att det Greta och hennes medbrottslingar ägnat sig åt är en ”allvarlig ordningsstörning att blockera vägbanorna till en samhällsviktig verksamhet”.

LÄS MER: Klimat-Gretas gangstersvar i polisförhör – vägrar betala böter

När Greta kallas till förhör väljer hon att tiga sig igenom detta. Hon vill enligt rättshandlingar som Samnytt tagit del av inte uppge hur hon ställer sig till brottsanklagelserna eller svara på några andra frågor. Hon vidgår dock att hon hört polismannens befallning vid brottstillfället och varit medveten om att vägran att åtlyda den skulle leda till en anmälan.

LÄS MER: Anmärkningsvärt att domstolen betraktar Jetset-Greta som fattig