➤ STOCKHOLM Utan någon budget och utan några beräkningar kring vad det kan kosta samt vilka effekter det kan ge, har Stockholms rödgrönrosa styre nu klubbat igenom beslutet att ge försörjningsstöd till illegala barnfamiljer.

Beslutet på måndagen, som rent konkret innebär att barn till illegala invandrare ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd enligt full norm i enlighet med socialtjänstlagen, föregicks av en flera timmar lång debatt där de styrande partiernas ideologiska skiljelinje mot oppositionens blev tydlig.

– Vi ska ha ett yttersta skyddsnät som det går att lita på. Har man behov av ekonomiskt bistånd ska man också få det. Inga barn ska frysa eller gå hungriga i vår stad, sa Åsa Lindhagen (MP).

Cecilia Brinck (M) tog upp frågan kring finansiering och hänvisade till Malmö där man har samma system men vägrar att berätta hur mycket det kostar.

Brinck kritiserade också styret för att påstå sig värna om barnperspektivet; beslutet innebär snarare att man gör barnen till familjeförsörjare, enligt moderaten.

Enligt Lindhagen ska det hela följas upp om ett år, vilket miljöpartisten menar är det ansvarsfulla att göra.

Oppositionen bestående av samtliga fyra allianspartier och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.