Sedan lagen trädde i kraft den 1 juli har turerna varit många. I några fall har lagen tillämpats, i ett par andra inte. Snart kommer prejudicerande domar från Migrationsöverdomstolen.

Fallen ifråga har fått förtur och domstolen ska redan ha inlett arbetet med dem.

Specifikt gäller fallen det sänkta beviskravet för identitet och ifall detta strider mot svensk grundlag och EU-rätten eller inte.

Då i princip samtliga som omfattas av lagen inte uppvisat godtagbara identitetshandlingar kommer migrationsdomstolens dom påverka hela gruppen.