Push: Ökat under de senaste åren. Samhällsnytt har uppmärksammat flera fall av falska läkare

Av de läkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdade under fjolåret har nära hälften av personerna har genomgått sin utbildning i utlandet. Samtidigt har flera fall av läkare med falska dokument uppmärksammats i media.

Det är Läkartidningen som rapporterar om ökningen av läkare med utbildning från utlandet. De senaste året har man sett en ökning med två procent. Ser man till de senaste fem åren har det ökat med åtta procent.

LÄS ÄVEN: Läkare kan inte korrekt svenska och stämplas som patientfara – får jobba vidare

Mellan år 2018 och 2019 utfärdade Socialstyrelsen ytterligare 2 332 läkarlegitimationer till Sveriges omkring 41 000 yrkesverksamma läkare. Det framgår att omkring 48 procent av dessa legitimationer gick till personer med utbildning utomlands. Av de personer med utbildning utomlands hade 37 procent studerat i EU/ESS medan tredje land hamnade på 11 procent.

Flera fall av falska läkare

Förra året avslöjade Samhällsnytt att Liljeholmskajens vårdcentral i Stockholm anlitar en falsk läkare från Iran som inte har någon läkarlegitimation i Sverige. När vi konfronterade vårdcentralens ägare Shaista Syed indikerar hon att hon visste om mannens bakgrund sedan tidigare.

Samtidigt gick hon till attack mot Samhällsnytt: ”Du har ingenting med detta att göra!” Tidigare utreddes mannen även för sexuellt ofredande mot en kvinnlig patient på en annan vårdinrättning.

Förfalskade dokument bland läkare har vid flera tillfällen uppmärksammats i media. Ytterligare ett fall förra året rörde en man som lyckades arbeta som läkare inom psykiatri, medicin och kirurgi vid tre sjukhus och en vårdcentral genom förfalskade dokument från Socialstyrelsen. Detta utan att någon har kontrollerade utbildningsbakgrund och intyget från myndigheten.

LÄS ÄVEN: Vårdcentral i Stockholm anlitar falsk läkare – ”Det spelar ingen roll”

authorimage