20-årige Hani Bilal Madi har tilldelats flera priser och hyllats i media för sitt arbete med kriminella ungdomar i den som ”utsatt” klassade, svårt problemtyngda och invandrardominerade Örebroförorten Vivalla. Nu spricker bubblan när han häktats för delaktighet i de våldsamma korankravallerna i Sveaparken.

Efter de uppmärksammade muslimska upploppen under påskhelgen förra året syntes Hani bevakad av media gå runt i Sveaparken och städa upp i förödelsen och dela ut blommor till grannarna. Utåt tog han avstånd från det religionspolitiska våldet mot Sveriges grundlagar men bakom fasaden hyste han helt andra och motsatta åsikter.

Det avslöjas nu när Hani häktas för att själv ha deltagit i de intifada-liknande våldsamheterna. Själv förnekar han brott men polis och åklagare anser sig ha ordentligt på fötterna för att lagföra honom och han häktas på sannolika skäl – den högre misstankegraden. Brottsrubriceringen är grovt sabotage mot blåljusverksamhet med bland annat stening av polis.

Hyllningar, priser och bidragspengar

Under flera år har Hani med benäget bistånd från media – däribland skattefinansierad stats-TV – och en rad organisationer lanserat sig som en god invandrarkraft med ett patos för att förmå andra invandrarungdomar i Vivalla att lämna brottets bana och hitta hederlig försörjning. För detta har han fått flera priser och även stipendiepengar, bland annat en halv miljon kronor av Wallenbergsstiftelsen förra året.

Så sent som i november utsågs Hani till ”Årets unga förebild” för sitt arbete i föreningen ”For the people” (FTP) i Vivalla. I motiveringen nämnde bland annat att han tog initiativ till att städa upp Sveaparken efter långfredagens våldsamma muslimska och gängkriminella invandrarupplopp.

Hani har en skattefinansierad anställning hos Örebro kommun med arbetsbeskrivningen att jobba med projektet ”Min karriär” som går ut på att hjälpa unga kriminella invandrare att lämna brottets bana och komma i arbete. Inblandade i projektet är också föreningarna ”Partnerskap Örebro” och ”Trainstation”.

42 lagförda så här långt

Under onsdagen häktades vid sidan av Hani även två andra personer, en 26-årig man och en 19-årig man med samma brottsrubricering och misstankegrad. Åklagaren har på sig till den 18 januari att väcka åtal alternativt begära förlängd häktningstid.

Sedan tidigare är ytterligare två män och en kvinna misstänkta för inblandning i kravallerna. Sammanlagt har 42 personer hittills frihetsberövats för brott begångna i samband med korankravallerna i Sveaparken. I ett antal fall har dom fallit med påföljder på mellan fyra och sex års fängelse.

Fler domar väntas men i flera fall har identifieringen av de religionspolitiska brottslingarna försvårats av att de uppträtt maskerade när de attackerat polisen. Åklagare Helena Treiberg Claeson som håller i utredningen vill inte spekulera i hur många fler hon kan lyckas få fällda.

Kommunchefen: ”Jätteallvarligt”

Kommundirektör Peter Larsson, som ansvarar för Hanis kommunala anställning säger till media att han ser ”jätteallvarligt” på brottsmisstankarna och att det blir avsked direkt vid fällande dom.

Larsson försvarar sig samtidigt med att han inte haft en aning om Hanis janusansikte. Han lovar nu att dra igång en egen kommunal utredning parallellt med polisens för att gå till botten med saken och syna alla inblandade aktörer i sömmarna – både Partnerskap och Trainstation har varit i blåsväder tidigare för oegentligheter och flera huvudet har redan rullat.