Sverige och Finland skrev under tisdagen på ett historiskt avtal med den turkiska regeringen som för länderna ytterligare ett steg mot medlemskap i Nato. Bland annat lovar de båda nordiska länderna att bekämpa kurdiska PKK, sluta stödja YPG/PYD samt återuppta exporten av vapen till Turkiet.

Under tisdagen möttes företrädare för de turkiska, finländska och svenska regeringarna vid Nato-toppmötet i Madrid – under överseende av militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Sverige företräddes av statsminister Magdalena Andersson och utrikesminister Ann Linde, Finland av president Sauli Niinistö samt utrikesminister Pekka Haavisto medan Turkiet representerades av president Recep Tayyip Erdogan och utrikesminister Mevlüt Cavusoglu.

Fick nöja sig med finsk flagga

Den här veckan skulle egentligen årets Pridefestival ha hållits i Madrid. Men stadens homo- och bisexuella har fått maka på sig för Nato och de svenska, turkiska och finska potentaterna, och festivalen har flyttats till nästa vecka. 25 000 poliser har beordrats in för att bevaka kongressanläggningen IFEMA där Nato-toppmötet hålls – ett säkerhetsarrangemang som kostar de spanska skattebetalarna omkring 400 miljoner kronor.

Väggen i den sal där de tre ländernas företrädare träffades igår för samtal, pryddes av Natos, Turkiets, Finlands och Sveriges flaggor. Men vid pressträffen när avtalet mellan de tre länderna skrivits på fanns vare sig Sveriges eller Natos flagga med. Magdalena Andersson och Ann Linde fick nöja sig med att posera framför en finsk flagga.

Foto: Nato
Foto: Nato
Foto: Nato

Lovar bekämpa kurder

Turkiet går nu med på att välkomna Sverige och Finland in i militäralliansen Nato. Men det turkiska stödet är inte gratis.

Villkoret för att släppa in de båda länderna i militäralliansen är att de går med på ett antal turkiska krav. Inte minst gäller detta synen på den kurdiska terrorstämplade milisen PKK, som Sverige nu åtar sig att bekämpa. Sverige förbinder sig även att upphöra med allt stöd till det kurdiska partiet PYD i Syrien och dess väpnade gren YPG. PYD är en utbrytning ur PKK.

Uppgörelsen med Turkiet går på tvärs med den överenskommelse Magdalena Andersson slöt med den politiska vilden Amineh Kakabaveh i höstas, och förnyade så sent som för tre veckor sedan. Enligt den ska Sverige nämligen fördjupa sitt samarbeta med just PYD.

LÄS MER: Magdalena Andersson gick med på kurdkrav inför omröstning

LÄS ÄVEN: S går med på Kakabavehs krav – räddar kvar Johansson

Utvisa kurder från Sverige

Sverige lovar också, enligt avtalet, att ”ta itu med Turkiets pågående utvisnings- eller utlämningsförfrågningar av terrormisstänkta”. Enligt Dagens nyheter har Säkerhetspolisen redan en lista med ett tiotal PKK-anknutna kurder som eventuellt skulle kunna utlämnas från Sverige.

– Utlämningar är en normal sak som Nato-allierade och andra länder gör när det finns bevisade kopplingar till exempelvis terrorism eller andra former av kriminell aktivitet, kommenterade Jens Stoltenberg när avtalet skrivits på.

– Men det är upp till Finland och Sverige att förklara vad de kommer göra och att detta görs inom de legala ramverk och rättsstaten som dessa länder bygger på.

Vapen till Turkiet

Sverige och Finland går även med på att exportera vapen till Turkiet. Sverige stoppade sin vapenexport till landet hösten 2019 som svar på att Turkiet invaderat Syrien. Enligt den svenska regeringen då var invasionen ett brott mot folkrätten, och Sverige arbetade till och med för ett vapenembargo mot Turkiet.

LÄS ÄVEN: Sverige kan ändra sig om vapen-nej till Turkiet

Nu, mindre än tre år senare, lovar Sverige att ta bort alla hinder mot att exportera vapen till Turkiet och andra Nato-allierade.

Hela avtalet mellan Sverige, Finland och Turkiet

 1. Idag har representanterna för Turkiet, Finland och Sverige, under överinseende av Natos generalsekreterare, kommit överens om följande.
 2. Nato är en allians som bygger på principerna om kollektivt försvar och säkerhetens odelbarhet, samt på gemensamma värderingar. Turkiet, Finland och Sverige bekräftar sin anslutning till de principer och värderingar som finns inskrivna i Washingtonfördraget.
 3. En av alliansens nyckelelement är orubblig solidaritet och samarbete i kampen mot terrorism, i alla dess former och manifestationer, vilket utgör ett direkt hot mot de allierades nationella säkerhet såväl som mot internationell fred och säkerhet.
 4. Som blivande NATO-allierade ger Finland och Sverige sitt fulla stöd till Turkiet mot hot mot dess nationella säkerhet. För detta ändamål kommer Finland och Sverige inte att ge stöd till YPG/PYD, och den organisation som beskrivs som FETO i Turkiet. Turkiet ger också sitt fulla stöd till Finland och Sverige mot hot mot deras nationella säkerhet. Finland och Sverige avvisar och fördömer terrorism i alla dess former och yttringar på det starkaste sätt. Finland och Sverige fördömer otvetydigt alla terroristorganisationer som utför attacker mot Turkiet och uttrycker sin djupaste solidaritet med Turkiet och offrens familjer.
 5. Finland och Sverige bekräftar att PKK är en förbjuden terroristorganisation. Finland och Sverige förbinder sig att förhindra PKK:s och alla andra terroristorganisationers verksamhet och deras utvidgningar, samt aktiviteter av individer i anslutna och inspirerade grupper eller nätverk kopplade till dessa terroristorganisationer. Turkiet, Finland och Sverige har kommit överens om att intensifiera samarbetet för att förhindra dessa terroristgruppers verksamhet. Finland och Sverige förkastar dessa terrororganisationers mål.
 6. Utöver detta hänvisar Finland till flera nyligen genomförda ändringar av sin strafflag, genom vilka nya handlingar har antagits som straffbara terroristbrott. De senaste ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022, genom vilka omfattningen av deltagande i en terroristgrupps verksamhet har utvidgats. Samtidigt kriminaliserades offentlig hets med anknytning till terroristbrott som ett separat brott. Sverige bekräftar att en ny, hårdare, terrorbrottslag träder i kraft den 1 juli och att regeringen förbereder ytterligare skärpningar av terrorbekämpningslagstiftningen.
 7. Turkiet, Finland och Sverige bekräftar att det nu inte finns några nationella vapenembargon mellan dem. Sverige ändrar sitt nationella regelverk för vapenexport i förhållande till NATO-allierade. Försvarsexporten från Finland och Sverige kommer i fortsättningen att ske i linje med alliansens solidaritet och i enlighet med bokstaven och andan i artikel 3 i Washingtonfördraget.
 8. Idag åtar sig Turkiet, Finland och Sverige till följande konkreta steg:
  • Inrätta en gemensam, strukturerad dialog och samarbetsmekanism på alla myndighetsnivåer, inklusive mellan brottsbekämpande och underrättelsemyndigheter, för att förbättra samarbetet om bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet och andra gemensamma utmaningar när de så beslutar.
  • Finland och Sverige kommer att bedriva kampen mot terrorism med beslutsamhet och i enlighet med bestämmelserna i relevanta NATO-dokument och -policyer, och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skärpa ytterligare inhemsk lagstiftning för detta ändamål.
  • Finland och Sverige kommer att ta itu med Turkiets pågående utvisnings- eller utlämningsförfrågningar av terrormisstänkta skyndsamt och grundligt, med beaktande av information, bevis och underrättelser som tillhandahållits av Turkiet, och upprätta nödvändiga bilaterala rättsliga ramar för att underlätta utlämning och säkerhetssamarbete med Turkiet, i enlighet med Europeiska Konventionen om utlämning.
  • Finland och Sverige kommer att undersöka och förbjuda alla finansierings- och rekryteringsaktiviteter av PKK och alla andra terroristorganisationer och deras förlängningar, samt medlemsförbund eller inspirerade grupper eller nätverk som beskrivs i punkt 5.
  • Turkiet, Finland och Sverige förbinder sig att bekämpa desinformation och förhindra att deras inhemska lagar missbrukas till förmån för eller främjande av terroristorganisationer, inklusive genom aktiviteter som uppmuntrar till våld mot Turkiet.
  • Finland och Sverige kommer att säkerställa att deras respektive nationella regelverk för vapenexport möjliggör nya åtaganden gentemot allierade och återspeglar deras status som NATO-medlemmar.
  • Finland och Sverige förbinder sig att stödja största möjliga engagemang från Turkiet och andra icke-EU-allierade i de befintliga och framtida initiativen inom Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Turkiets deltagande i PESCO-projektet om militär rörlighet.
 9. För genomförandet av dessa steg kommer Turkiet, Finland och Sverige att upprätta en Permanent Joint Mechanism, med deltagande av experter från utrikes-, inrikes- och justitieministerierna, samt underrättelsetjänster och säkerhetsinstitutioner. Den permanenta gemensamma mekanismen kommer att vara öppen för andra att gå med.
 10. Turkiet bekräftar sitt långvariga stöd för NATO:s Open Door-policy och går med på att stödja vid toppmötet i Madrid 2022 inbjudan av Finland och Sverige att bli medlemmar i Nato.