I veckan släppte Försäkringskassan ny uppdaterad statistik över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer. Sämst ställt är det i vården med undersköterskor och sjuksköterskor medan officerare och generaldirektörer är friskast.

I gruppen vård- och omsorgspersonal finns yrken som barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, tandsköterskor, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande år 2021.

Högst sjukfrånvaro fanns bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende med närmare 226 sjukfall per tusen arbetande 2021.

LÄS ÄVEN: Vårdkrisen värre än någonsin – akutchef: ”Extremt”

– Det finns en strukturell, varaktig problematik inom vården, äldreomsorgen och barnomsorgen som är besvärande. Grupper som redan hade många sjukfall belastades ytterligare under pandemin, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

Sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare är yrkesgrupper med längre utbildning med många sjukfall. Sjuksköterskor hade 152 sjukfall per tusen arbetande, förskollärare 178 och socialsekreterare 133.

Sjuka idrottare

En mindre yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro är professionella idrottsutövare med 205 sjukfall per tusen arbetande.

För samtliga yrken var antalet sjukfall 105 per tusen arbetande för 2021, vilket är färre än under 2020 då antalet var 123 per tusen arbetande.

Pandemin förvärrade

Enligt Ulrik Lidwall är mönstren kända sedan länge.

LÄS ÄVEN: Skenande vårdkostnader för illegala – nu uppe i kvarts miljard

– Men pandemin har accentuerat dem ytterligare. Hårt belastade grupper har belastats än mer. Risken är att det får konsekvenser för deras hälsa också på längre sikt.