Sverige har en ”ryggrad i vattenkraften” och behöver därför till skillnad från Frankrike inte satsa på kärnkraft, hävdar energiminister Khashayar Farmanbar (S). Nu påpekar kritiker att Frankrike har betydligt mer vattenkraft än Sverige har.

Medan länder som Sverige och Tyskland avvecklar sina kärnkraftverk gör Frankrike tvärtom: Satsar på nya. Senare i år beräknas en nybyggd reaktor tas i drift i Flamanville i norra Frankrike och landets president Emmanuel Macron sade tidigare i vinter att Frankrike kommer bygga fler reaktorer de kommande åren för att hålla elpriserna på en ”rimlig” nivå.

Frankrike är även ett av få länder som återvinner utbränt kärnavfall och återanvänder bränslet i så kallade MOX-reaktorer. Fransmännen bygger just nu dessutom världens största ITER-reaktor för att experimentera med fusionskraft.

Inte ”hållbart” för Sverige

Energiminister Khashayar Farmanbar (S) anser emellertid inte att Sverige också borde satsa på kärnkraft bara för att Frankrike gör det. Han menar att det ”kanske” är ”hållbart” för Frankrike att satsa på kärnkraft, men ”troligtvis inte” för Sverige.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Kärnkraften hållbar… och inte hållbar

Enligt energiministern beror detta på att Sverige har ”en ryggrad i vattenkraften”, och att definitionen av vad som är ”hållbart” kan skilja sig mellan olika länder.

– På samma sätt som Frankrike och Sverige har diametralt olika förutsättningar för energiproduktionen, så är det ett begrepp som inte är vetenskapligt definierat och som kan vara dubbelbottnat, säger han.

Mest vattenkraft i EU

Khashayar Farmanbars uttalande om att det är stor skillnad mellan Sverige och Frankrike gällande elkraftsproduktion möter kritik från oppositonen. Anledningen är att Frankrike har mest installerad vattenkraft i EU.

Enligt det FN-knutna organet Irena producerade Frankrike över 70 TWh vattenkraftsel 2018 – det senaste år Irena har statistik för. Det kan jämföras med Sveriges omkring 62 TWh samma år. Störst vattenkraftproduktion i Europa har Norge, men landet ingår inte i EU.

Frankrike producerar dessutom ytterligare omkring 5 TWh elkraft per år genom så kallad pumpkraft där vatten pumpas tillbaka upp till vattenmagasinen de dagar och tider på dygnet när elen är billig, för att därefter användas till att producera ny elkraft när elen är dyr. I Frankrike finns även ett av världens största tidvattenkraftverk som producerar omkring 500 GWh per år.