I ett inlägg på Facebook beklagar sig före detta social- och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) över ett förslag som syftar till att skärpa säkerhetsprövningen då personer med utländsk bakgrund är aktuella för känsla befattningar – ett förslag som kom in till den socialdemokratiska regeringen som sedan skickade ut det på remiss.

Då Säpo anser att många arbetsgivare tar för lätt på uppgiften att väga in omständigheter som dubbelt medborgarskap, familjeband till utlandet eller betydande ägarintressen i ett annat land i den sårbarhetsbedömning som görs då personer söker jobb i säkerhetskänsliga verksamheter, har man gjort en hemställan till regeringen om skärpta regler i säkerhetsskyddsförordningen.

LÄS ÄVEN: Iranska spionbröder får fängelse

Förslaget kommer efter ett iranskt brödrapar som arbetat vid Must och Säpo och sålt svenska försvarshemligheter för miljonbelopp till Ryssland dömts till fängelse för spioneri.

Strömmer reder ut

Ardalan Shekarabi hänvisar till artikeln i Polistidningen då han bland annat skriver att lagförslaget har ”allvarliga brister som också påpekats av flera remissinstanser”.

I kommentarsfältet dyker justitieminister Gunnar Strömmer (M) upp och reder ut frågetecknen:

Hej Ardalan, tack för inlägg. Eftersom jag utgår från att du är intresserad av en saklig och nyanserad diskussion kan det ju ändå som bakgrund vara värt att notera
1) att denna hemställan från Säpo kom in till din S-regering i juni 2022,
2) att det var din S-regering som skickade ut förslaget på remiss i september 22,
3) att de flesta remissinstanser (inkl JO, JK, Advokatsamfundet mfl som ju har att särskilt bevaka rättsstatliga aspekter) har tillstyrkt förslaget,
4) att detta underlag som alltså beställts av S-regeringen väntade på mig som justitieminister när jag klev in på departementet.
Och saken gäller alltså att Säpo på goda grunder efterfrågat en stärkt reglering av säkerhetsprövningar i ljuset av en omvärldsutveckling som vi alla rimligen är plågsamt medvetna om – det är en förolämpning mot alla berörda att ens antyda att motivet skulle vara diskriminering av något slag.
Nu har jag tagit tag i detta underlag, som jag alltså ärvt av din S-regering, och vi bereder det i departementet enligt gängse ordning. Jag för gärna samtal om detta, inkl ev risker och hur de ska hanteras – men låt oss göra det med den saklighet och de nyanser som frågorna förtjänar.
Med vänlig hälsning,
GS

Inlägget:

LÄS ÄVEN: VIDEO: Shekarabi (S) konfronteras om Iran-besöket – ”Inte hyckleri”