Inför sin partikongress i höst har Socialdemokraterna tagit fram ett knippe kriminalpolitiska förslag syftande till att ”knäcka gängen”. I samband med att inrikesminister Mikael Damberg på onsdagen gläntade på förlåten till åtgärdsprogrammet sade han att ”det har funnits en ängslighet” att tala klarspråk om problemen. Uttalandet får hård kritik.

I en intervju med Aftonbladet berättade Damberg lite om det kriminalpolitiska program som han och den övriga partiledningen snickrat på och hoppas få gehör för på årets partikongress. I fokus för förslagen är den eskalerande invandringsdominerade gängbrottsligheten.

Inrikesministern menar att Socialdemokraterna nu går i bräschen för att bryta det tabu som hittills funnits om att tala klarspråk om gängkriminaliteten. Många har varit rädda för att stämplas som rasister sade Damberg, vilket har hämmat den politiska diskussionen

– Det fanns en ängslighet tidigare att beskriva en del problem. Man ville inte ses som rasistisk.

Många upprörda över Dambergs sätt att uttrycka sig

Uttalandet har väckt starka känslor hos många som menar att Socialdemokraterna själva bär ett tungt ansvar för att ha skapat det samhällsklimat av ängslighet som Damberg pratar om. Inrikesministern kritiseras för att vara ”skamlös” i sitt ”kappvändande”.

Kritikerna menar också att Socialdemokraterna har ett huvudansvar för att den invandrade gängkriminaliteten kunnat växa i Sverige till en nivå där de rättsvårdande myndigheterna nu tappat kontroll över situationen. Man ifrågasätter att den som skapat problemen har någon trovärdighet i att vara den som ska lösa dem.

Damberg hade i samband med uttalandet ingen ursäkt till alla de som hans regering och parti under lång tid benämnt som bland annat ”rasister”, ”främlingsfientliga”, ”fascister”, ”nazister” och ”bruna” när de påtalat samma problem och föreslagit samma åtgärder som de S nu lanserar som sina egna.

Påstod att ingen sett problemen komma

En annan av Danbergs formuleringar har också väckt ilska. Tidigare har statsministern kritiserats för att tala i vi- i stället för jag-form. ”Vi såg inte detta komma” har Löfven sagt om migrationsproblemen. Under intervjun med Aftonbladet formulerade sig Damberg på motsvarande odifferentierade sätt.

– Sverige har inte sett att om man hela tiden fyller på med migranter i vissa områden så växer problemen över tid. Det är först nu som samhällsdebatten kommit ikapp.

Kritikerna menar att det i flera decennier som funnits de som sett vartåt det barkar och även högljutt varnat för det. Dambergs parti har bara valt att inte lyssna, menar man. I stället har varningarna avfärdats som bottnande i rasism, fördomar och okunnighet.

Tidigare ”rasistiskt” förslag nu ”nödvändigt”

Att kunna vräka gängkriminella från sina bostäder – något som tidigare med framgång prövats i bland annat Danmark och England – stämplade Dambergs parti så sent som för några månader sedan som rasistiskt när Liberalerna föreslog det. Sverigedemokraterna har haft det på sitt program i åratal.

Nu lägger Socialdemokraterna, utan att kommentera vad man tidigare sagt om det, samma förslag. Detta med hänvisning till att det krävs en hårdare politik för att stoppa den skenande gängkriminaliteten.

– Det är ingen mänsklig rättighet att bo kvar om man terroriserar sina grannar, fastslog inrikesministern.

Det och ett antal andra förslag med samma gängkriminalitetshämmande syfte, bland annat straffskärpningar, är tänkta att klubbas på Socialdemokraternas partikongress senare i höst.

Damberg menar att åtgärderna har socialdemokratiskt ideologisk grund. Tidigare när samma förslag diskuterats har partiet hävdat att de vilat på en rasistisk värdegrund där grupp ställs mot grupp och allas lika värde inte respekteras.

Knöt kampnäven i luften

Men nu är det enligt inrikesministern S-värderingar som kommer till uttryck eftersom de som främst drabbas av kriminaliteten är fattiga som lever i utsatta områden. Damberg knöt inför Aftonbladets kamera kampnäven i luften mot en röd fond med den förstående S-kongressens paroll ”Vi bygger landet” när han med eftertryck slog fast detta.

– Vi måste vända utvecklingen och vi måste vara tuffare.

Damberg menar sig nu i motsats till tidigare bli provocerad av att se hur människor kommer till Sverige, begår grova brott och lever gott utan att betala någon skatt. Han säger sig också ha insett att dessa personer fungerar som förebilder för de som växer upp i landets utanförskapsområden.

– Det är otroligt provocerande att människor som aldrig har tjänat en ärlig krona och aldrig betalat skatt ändå kan köra runt i dyra bilar och har guldkedjor runt halsen. De här personerna blir förebilder i områden, det är så här man gör karriär.

”För många invandrare”

En ny insikt för Damberg och Socialdemokraterna är också att Sverige har tagit emot för många invandrare som sedan bosatt sig i alltmer etniskt segregerade områden där det inte integrerats in i det svenska samhället. Regeringen har på senare tid fått signaler från kommunerna om att ”det här inte riktigt funkar”.

Inrikesministern erkänner också att man gjorde fel som kraftigt drog ned på polisen i stället för att ge den tillräckliga resurser för att kunna ha den närvaro i invandrarområden som skulle behövts för att hindra knarket och gängkriminaliteten från att bre ut sig.

Damberg vill emellertid inte vidgå att den höga invandringen som överansträngt samhällssystemen och skapat problem varit en medveten politik från Socialdemokraternas sida. I stället är förklaringen till att utvecklingen tillåtits skena att det tar tid att gå från ax till limpa i kriminalpolitiken.

– Det tar tid att göra saker på det här området.

Från ”inga murar” till ”EU:s lägstanivå”

Efter sammanbrottet i asylmottagandet 2015 har den socialdemokratiska retoriken förändrats. Innan hette det från statsminister Stefan Löfven att ”mitt Sverige bygger inga murar”. Idag skryter de socialdemokratiska ministrarna i stället om att man stramat åt invandringen till ”EU:s lägstanivå”.

Bakom den retoriken visar siffror emellertid att Sverige fortsätter att ha ett rekordhögt mottagande på uppemot 100 000 migranter per år – mer än de övriga nordiska länderna tillsammans. Damberg framhöll även under onsdagens intervju det som en politisk dygd att strama åt invandringen, en ambition som till helt nyligen SD var ensamma om och då ansågs vara både rasistisk och skadlig för Sverige.

Ett förslag som SD också varit ensamma om och som mötts av ännu hårdare kritik från Socialdemokraterna är att invandrare ska bo på mottagningscenter och inte släppas ut i det öppna samhället förrän de lärt sig svenska och i övrigt visat att de kan och vill anpassa sig till det svenska samhället. Men ett sådan förslag ingår nu i det program som ska tas ställning till på S partikongress.

– Vi socialdemokrater har stramat upp flyktingmottagandet så att vi hamnat på nivåer som vi kan hantera. Vi tycker också att de som kommer till Sverige i första hand ska bo på mottagningscentraler för att lära sig svenska, få del av information och sedan flytta ut i samhället på ett ordnat sätt, förklarade Damberg.

”Högern har aldrig begripit”

Trots att de invandringsrelaterade problemen har fortsatt att eskalera kraftigt under de de senaste mandatperioderna då Socialdemokraterna styrt Sverige menar inrikesministern att hans parti ändå har den högsta trovärdigheten när det gäller att bryta trenden och därför bör få förnyat förtroende i valet nästa år.

”Högern har har aldrig begripit” sig på de här politiska frågorna slog Damberg fast under intervjun. Sverigedemokraterna förbigick inrikesministern med tystnad.

Socialdemokraternas kongress äger rum den 3 – 7 november. Vilka av de förslag inrikesministern nämner som blir verklighet avgörs då.

Åkesson och Ekeroth kommenterade

Mikael Dambergs utspel kommenterades på onsdagskvällen av SD-ledaren Jimmie Åkesson i Youtube-kanalen Riks. I studion fanns också tidningen Samtidens chefredaktör Dick Erixon. Båda var ense om att Socialdemokraterna saknar trovärdighet i de aktuella frågorna.

I ett inslag i Perspektiv TV kommenterar även tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth inrikesministerns migrations- och kriminalpolitiska förslag. Han sade bland annat att den som är så ängslig för att kallas rasist att han eller hon inte vågar driva den politik man vet är den rätta, ska inte ha några politiska uppdrag