I Sverige kallas de inlindat för ”särskilt utsatta områden”, i Danmark mer prosaiskt för ”hårda invandrargetton”. I Sverige är socioekonomiska integrationssatsningar den primära problemlösningsmetoden. I Danmark tror man nu mer på att riva områden där den nedåtgående spiralen inte kunnat brytas med ”insprutning” av skattepengar.

Ett sådant ”hårt invandrargetto” i Danmark är den illa beryktade förorten Vollsmose i Odense. Stora delar av området ska nu tömmas på sin asylrelaterade invandrarbefolkning och sedan jämnas med marken. En del av området ska byggas om och nya bostäder ska uppföras som kan attrahera andra socialgrupper så att området inte återigen förvandlas till etnisk slum.

På så sätt vill man få bukt med gängkriminalitet, segregering, muslimsk radikalisering och andra problem förknippade med de områden som i allt högre grad förvandlats till parallellsamhällen avskärmade från det danska majoritetssamhället. Barnen ska förmås gå i danska skolor i stället för som nu i muslimska friskolor så att de integreras i det danska samhället i stället för att utestängas från det av sina föräldrar.

Rivningen av Vollsmose är en del av den integrationspolitik som statsminister Lars Løkke Rasmussen stakade ut i sitt nyårstal där han lovade att på allvar ta upp kampen mot parallellsamhällena. Den borgerlige statsministern har fullt stöd från Odenses socialdemokratiske borgmästaren Peter Rahbæk Juel:

– Jag kan förstå om de som bor där tycker det är brutalt, men att inte göra något är också brutalt, säger han i en kommentar till Sveriges Radio med hänvisning till den plan som han och hans kommunpolitikerkollegor tagit fram för Vollsmose.

Det verkligt brutala är enligt Odenses borgmästare att fortsätta blunda för att de barn som växer upp i Vollsmose inte får samma start i livet som danska barn och växer upp med strukturer omkring sig där kriminalitet och muslimsk radikalism är normaliserat.