På onsdagen föll dom i det uppmärksammade Adriana-målet. Tre personer – Maykil Yokhanna, 31, Benjamin Mahdi, 24, och Hassan Mohammad, 32 – döms till livstids fängelse för mord på den 12-åriga flickan. En fjärde mordmisstänkt – Serkan Demirkiran, 25 – håller sig undan utlämning i Turkiet.

Det var på kvällen den 2 augusti som vad som in domen beskrivs som ”en urskillningslös eldgivning med automatvapen” utbröt utanför en McDonald’s-restaurang i invandrardominerade och socialt och kriminellt problemtyngda Botkyrka i södra Storstockholm. 12-åriga Adriana som var ute och rastade familjens hund kom i vägen för de gängkriminella kulorna och dog.

Mördargänget färdades i och sköt från en stulen bil. Skjutningen var en uppgörelse i en långvarig konflikt mellan två kriminella invandrargäng i regionen.

Polisutredningen har tagit lång tid, tagit omfattande polisiära resurser i anspråk och kostat skattebetalarna stora summor pengar. I oktober förra året kunde till sist åtal väckas.

De tre huvudåtalade – Maykil Yokhanna, 31, Benjamin Mahdi, 24, och Hassan Mohammad, 32 – döms utöver barnamordet också för en rad andra brott, däribland grovt vapenbrott, flera fall av förberedelse till mord, flera fall av försök till mord, misshandel och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Maykil anses vara gängledaren i sammanhanget och Benjamin och Hassan hans underhuggare i den gängkriminella hierarkin. Samtliga tre är tidigare dömda för grova gängrelaterade brott.

I domskälen talas om ”särskild hänsynslöshet” och att ingen annan påföljd än livstid kan komma ifråga. Alla tre har emellertid nekat till brott och aviserat att de avser att överklaga domen.

Bild: Mattias Albinsson.

Tidigare brottslighet

Benjamin åtalades 2019 för ett annat gängmord men domstolen ansåg sig bara ha bevis nog att döma honom för grovt vapenbrott. 2014 dömdes han för olaga hot och rån. Påföljden stannade vid ungdomsvård.

Påföljden hade inte den rehabiliterande effekt man hoppats på och redan 2015 dömdes Benjamin åter för brott, den gången för narkotikabrott, bilstöld, olovlig körning och drograttfylleri. Trots nedslående resultat året innan ansåg domstolen även denna gång att ungdomsvård var en tillräcklig påföljd.

Det visade sig vara en ny felbedömning och 2016 stod Benjamin åter inför skranket åtalad för narkotikabrott, drograttfylleri, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Tredje gången gillt hoppades tingsrätten på och dömde på nytt till ungdomsvård.

Den förhoppningen infriades dock inte och 2017 var det dags igen. Då dömdes Benjamin för narkotikabrott. Domstolen gick den gången än mildare fram och nöjde sig med att utdöma ett bötesstraff på 2 500 kronor.

Även påföljande år, 2018, såg Benjamin insidan på en domstolsbyggnad. Han dömdes då för nya narkotikabrott. Någon insida på en fängelsebyggnad behövde Benjamin dock inte heller denna gång se. Domstolen menade att skyddstillsyn var en adekvat påföljd som skulle få honom att framgent vandra den smala vägen.

Återigen grusades förhoppningarna när Benjamin 2019 på nytt åtalades och dömdes för narkotikabrott, grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri och olovlig körning. Och den här gången blev det faktiskt fängelse – i en hel månad.

Senare samma år dömdes Benjamin, som tidigare nämnts, för grovt vapenbrott men inte för det mord han också stod åtalad för. Det innebar att påföljden, som visserligen blev frihetsberövande, stannade vid fängelse i 1 år och 6 månader. De sex månaderna fick han dock dra av i straffrabatt plus en vecka som han suttit frihetsberövad innan rättegången.

***

Hassan dömdes 2009 för rån, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Han stod vid tillfället under skyddstillsyn för tidigare brott, vilka Samnytt inte har tagit del av rättshandlingar för, som ansågs förverkad. Påföljden blev fängelse i 3 år och 8 månader – minus en tredjedel i straffrabatt. Påföljden innefattade också straff för bland annat grovt vapenbrott, grov misshandel och narkotikabrott som Hassan dömts för i en annan rättegång.

2009 dömdes Hassan även för misshandel och narkotikabrott. Påföljden blev 4 månaders fängelse – minus en dryg månad i straffrabatt.

Hassan var inte rehabiliterad när han släpptes ur fängelset och återföll snabbt i ny brottslighet. 2014 dömdes han för grovt vapenbrott och försök till grov stöld. 10 månaders fängelse – minus en tredjedel i straffrabatt – ansåg domstolen var en rimlig påföljd. Det ansåg dock hovrätten var alltför strängt och mildrade påföljden till skyddstillsyn.

Skyddstillsyn menade domstolen också var tillfyllest när Hassan året därpå, 2015, på nytt, tillsammans med tre andra unga män med utomvästlig migrantbakgrund, stod inför skranket åtalad för misshandel. Han dömdes också att genomgå en behandlingsplan i frivårdens regi i hopp om att han skulle komma på bättre tankar.

Några tankar av det slaget lyckade Frivården dock inte inskärpa i Hassans huvud. Redan nästa år, 2016, var det dags för honom att möta en domare igen. Nu var det grovt vapenbrott, brott mot knivlagen, narkotikabrott och olovlig körning han gjort sig skyldig till. Skyddstillsynen från året innan undanröjdes och Hassan dömdes till fängelse i 2 år och 3 månader – minus den sedvanliga straffrabatten på en tredjedel.

2018 var Hassan ute på gatorna igen, utan några planer på att börja leva ett hederligt liv. Snabbt hamnade han det året på nytt inför domstol och dömdes för våldsamt motstånd. olovlig körning och brott mot knivlagen. Domstolen ansåg att böter kunde räcka som påföljd.

***

Maykil är den i trion som har det digraste brottsregistret. 2008 dömdes han för skadegörelse och olovligt brukande till en knapp veckas ungdomstjänst, vanligtvis trädgårdsarbete eller städning.

Nästa gång Maykil ställdes inför rätta var 2011, då för misshandel. Påföljden blev fängelse i 6 månader, varav 2 drogs av i straffrabatt.

Ute igen återföll den orehabiliterade Maykil direkt i ny brottslighet och fälldes 2012 för rån och skadegörelse. Den utdömda påföljden blev fängelse i 1 år och 9 månader, minus en tredjedel i straffrabatt enligt praxis.

2013 var Maykil ute i frihet igen och i full färd med att begå nya brott. Det året dömdes han för narkotikabrott och olovlig körning. Domstolen såg milt på återfallandet i brottslighet och nöjde sig med att utdöma ett bötesstraff på 2 250 kronor.

Maykil kunde därför ostört fortsätta sitt kriminella leverne, vilket 2014 renderade honom ett nytt besök i domstolen, åtalad för försök till grov misshandel och försök till grov stöld. Påföljden blev 6 månaders fängelse, varav han slapp avtjäna två. Att han vid tillfället för brotten var villkorligt frigiven i förtid ansåg domstolen inte behövde rendera någon extra påföljd.

Inte heller 2015 avlöpte utan ett domstolsbesök för Maykil. Den gången handlade det om ohörsamhet mot polis, ett ringa brott tyckte domstolen som nöjde sig med ett bötesstraff på 3 000 kronor. För skattebetalarna som fick bekosta Maykils advokat blev det dyrare – drygt 45 000 kronor i arvode.

I avsaknad av frihetsberövande påföljd kunde Maykil fortsätta begå brott och senare samma år stod han ytterligare en gång inför rätta., nu för synnerligen grovt vapenbrott, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt narkotikabrott. Påföljden blev 3 års fängelse – 2 år efter avdragen straffrabatt. Hovrätten tyckte emellertid att Maykil endast skulle straffas för narkotikabrottet och fängelsedomen ändrades till 7 500 kronor i böter.

I frihet kunde Maykil därför direkt återgå till sitt kriminella liv och 2016 blev det ett nytt besök i domstolen. Den fällande domen för narkotikabrott och olovlig körning renderade honom påföljden 1 månads fängelse.

Året därpå, 2017, ställdes Maykil inför rätta och fälldes tillsammans med ett antal kumpaner med utomvästlig migrantbakgrund för narkotikabrott, grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Påföljden bestämdes till 3 års fängelse – minus ett år i avdrag.

Eftersom Maykil satt inburad en tid dröjde det en bit in på 2019 innan han släppt ur fängelset kunde börja begå nya brott och till 2020 innan han dömdes för dessa. Det året blev det ett bötesstraff på 1 500 kronor för narkotikabrott. Strax efter det året dömdes han även för olovlig körning till ytterligare 1 500 kronor i böter.

Lite senare under 2020 ställdes Maykil inför rätta för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Nu blev det fyra års fängelse – 2 år och 8 månader efter avdragen straffrabatt. Försvarade honom gjorde gangsteradvokaten Neo Barsoum Barstedt som senare skulle komma att uteslutas ur Advokatsamfundet. Hans arvode fick skattebetalarna stå för.

Tack vare avkortat straff var Maykil fri att begå nya brott redan 2021. Det året dömdes han för grovt narkotikabrott. Domstolen ansåg, trots det allvarliga brottet och trots det snabba återfallet i gängkriminalitet med förverkat villkorligt frigivande att 1 års fängelse räckte som påföljd, varav endast 8 månader behövde avtjänas.

2021 hann Maykil också med att begå och dömas för flera grova vapenbrott, varav ett synnerligen grovt. Domstolen ansåg att 1 års och 2 månader fängelse var en lämplig påföljd, minus en tredjedel i sedvanlig straffrabatt. Även här var det den gängkriminella världens consigliere Neo Barsoum Barstedt som stod för och av skattebetalarna fick betalt för försvaret. Här ansåg hovrätten dock att den lägre instansen tagit i underkant och justerade upp påföljden till 2 års och 6 månaders fängelse, minus straffrabatt.

2022 dömdes Maykil för våldsamt upplopp, brott han begick innan fängelsedomen ovan började avtjänas. Tillsammans med ett gäng stormade man en krog, misshandlade vakter och ”gjorde kaos”. Domstolen ansåg dock att det fängelsestraff Maykil redan avtjänade var straff nog och han slapp ytterligare påbackning.

Kostat skattebetalarna enorma summor

Var och en i trion har kostat skattebetalarna miljonbelopp i advokatarvoden bara för den aktuella rättegången. Vad brottsutredningen och rättegången kostat i övrigt framgår inte men även här rör det sig om miljonbelopp.

De tre har också kontinuerligt renderat skattebetalarna höga kostnader för tidigare kriminalitet. Samtidigt har de genom att begå brott i stället för att arbeta inte tillfört statskassan några skattepengar.

De har genom åren, på grund av att de antingen inte dömts till några frihetsberövande påföljder eller endast till korta och rabatterade sådana, åsamkat många människor lidande och nu senast alltså en 12-årig flickas liv.

Först när ett barn mördas blir det ett längre stopp i brottskarriären. I kontrast till namnet innebär livstids fängelse i Sverige inte att man sitter fängslad livet ut. Redan efter 10 år kan den dömde ansöka om att få straffet tidsbestämt och i snitt sitter en livstidsdömd inspärrad i 16 år.

Fjärde mordmisstänkt gömmer sig i Turkiet

En fjärde huvudmisstänkt – Serkan Demirkiran, 25 – gömmer sig i Turkiet oåtkomlig för den svenska rättvisan.

Samnytt har tidigare rapporterat om hur det blivit allt vanligare att grovt kriminella köper medborgarskap i Turkiet som sedan skyddar dem mot utlämning till andra länder där de är eftersökta för brott. Ett medborgarskap kan kosta flera miljoner kronor och kommersen har blivit en kassako för landet som Sverige står i begrepp att förbrödras med i militäralliansen Nato .

Serkan Demirkiran. Bild Polisen.

Ytterligare fyra döms

Ytterligare fyra personer döms för andra brott i anslutning till mordet. 24-årige Ruben Alberto Sanchez Velez döms för skyddande av brottsling till fängelse i 2 år. 23- årige Furkan Kücükgöl döms för misshandel till fängelse i 1 år. 28-årige Saeed Maghsoudi döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till fängelse i 3 månader. 31-årige Dennis Lars Österdahl döms för grovt vapenbrott till fängelse i 1 år.

Ruben är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott. Furkan är tidigare dömd för ett flertal narkotikabrott, flera fall av olovlig körning, flera fall av drograttfylleri samt stöld. Saeed är tidigare dömd för bland annat våldtäkt, sexuellt ofredande, flera falla av olovlig körning samt trafikbrott. Dennis är tidigare dömd för bland annat vapenbrott, häleri, försök till utpressning, flera fall av grova och ringa narkotikabrott, flera fall av brott mot knivlagen, drograttfylleri och olovlig körning.

Läs tidigare artiklar på Samnytt om mordet på Adriana HÄR.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.