På fredagen meddelade Högsta domstolen att den lärare som ingrep mot en stökig elev genom att lyfta bort personen inte har utsatt denne för någon kränkande behandling. Skolinspektionen hade hävdat att så var fallet och krävt kommunen på 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Förra året uppmärksammade Samhällsnytt hur några elever i Lidköpings kommun i början av 2018 hade flyttat omkring möbler i skolans rasthall så att en soffa stod i vägen för en passage. Då eleverna som satt sig i soffan ombads flytta på sig vägrade en varpå en lärare tog grepp på eleven och lyfte honom ur soffan.

LÄS ÄVEN: Störande elev lyftes bort av lärare – kränkande enligt myndighet som kräver skadestånd

Eleven kände sig kränkt av lärarens agerande och anmälde händelsen. Skolinspektionen höll med eleven och krävde att Lidköpings kommun skulle betala skadestånd till eleven.

Kommunen sade nej och ärendet gick vidare till domstol. Läraren friades i både tingsrätten och hovrätten men skolmyndigheten valde att på skattebetalarnas bekostnad driva ärendet vidare ända upp till Högsta domstolen.

Fastställer: ”Inte kränkande”

Högsta domstolen har nu i likhet med de två lägre rättsinstanserna kommit fram till att lärarens agerande inte utgjort någon kränkning i skollagens mening och att kommunen därför inte är skadeståndsskyldig. Enligt HD ger skollagen en lärare rätt att vidta åtgärder för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

”Möjligen ett rött märke”

Högsta domstolen skriver att lärarens grepp på eleven inte varit kränkande eftersom det skett endast kortvarigt. Av domen framgår att redan hovrätten uttrett att greppet ifråga varit varit milt och lugnt.

Hela domslutet kan läsas på följande länk.

”Skolverket har tappat all kontroll”

Samhällsnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat hur skolor till följd av elevers tilltagande brist på disciplin blir en allt hårdare arbetsmiljö för lärare och annan personal.

Det råder lärarbrist i landet men trots det visar siffror från förra året att allt fler lärare registrerar sig som arbetslösa. Enligt Lärarnas A-kassa är den otrygga arbetsmiljön det främsta skälet till varför man vill lämna läraryrket.

LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön

På fredagen delade Samhällsnytt ett videoklipp i sociala medier som visar hur en lärare attackeras fysiskt av en elev. I en kommentar skriver en person, ”Skolverket har tappat all kontroll. Fler skyddsstopp är enda vägen att lösa detta och det skall ske omgående”.

LÄS ÄVEN: Elev blev fasthållen av skolpersonal – kan få 50 000 kronor i skadestånd

authorimage