Stadsdelen Söder i Helsingborg ska bli tryggare. Detta görs genom så kallad ”minikonst”, exempelvis en tapirunge på gatorna.

Andrée Olsson Lilja, som är landskapsarkitekt, menar att konstverken ska bidra till att fler ”brukare” ska vilja vistas i stadsdelen, och då helst kvinnor och barn, som bidrar till tryggheten.

I december var åtta av dessa ”minikonstverk” uppe och en jury ska ha valt ut dem. Så här beskrivs det på stadens Facebook-sida:

Trygghetskonstverken har satts upp på olika höjder i stadslandskapet, vissa är flera meter upp på en vägg, andra nedgrävna i ett titthål i marken. Detta beskrivs som ”jättehäftigt”:

– Jag tycker det är jättehäftigt och det är ett perfekt sätt för barnfamiljer att kunna se staden, att barnen kan få titta ner, sa besökaren Elin Pörtfors som besökte Helsingborg under helgen.

Konstverken kan bli fler om projektet blir uppskattat, skriver SVT. Det är oklart hur det ska mätas.

Enligt Helsingborgs stad är kostnaden för samtliga konstverk, montering, arbetstid 313 000 kronor.

Artikeln är uppdaterad