Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som ger kommuner som haft ett stort inflöde av migranter möjligheten att förvägra bidrag till de som själva bosätter sig i så kallade utsatta områden. I Helsingborg vill man att lagen ska gälla hela kommunen och inte bara specifika områden.

Förändringen innebär att de berörda kommunerna kan välja ut områden som ska undantas från ebo-lagen. Skulle Helsingborg lyckas innebär det att endast migranter som anvisats till kommunen av Migrationsverket har rätt till statliga och kommunala bidrag medan de som bosätter sig där självmant inte har rätt till några som helst bidrag.

– Vi tror inte på att peka ut områden i staden och även om vi pekat ut vissa delar så öppnar det upp att skriva sig på ett ställe i staden och bo på ett annat, säger Richard Lundberg (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande, till SVT Nyheter.

Enligt Lindberg är i dagsläget bara en av tio asylsökande i staden anvisade dit, övriga har flyttat in på eget bevåg.

Integration

Att man vill undanta hela staden från ebo-lagen säger han inte är ett ekonomiskt beslut utan handlar om att man vill förbättra möjligheterna till integration.

– Det är självklart så att tar du en oproportionerligt stor andel av den migration som kommit till Sverige, framförallt de senaste fem åren men också de senaste 25 åren, så blir det svårare att integrera personer på ett framgångsrikt och långsiktigt sätt.

Förslaget ska först klubbas igenom i arbetsmarknadsnämnden och sedan skickas vidare till kommunfullmäktige där det finns ett brett stöd. Utöver alliansen stödjer även Socialdemokraterna i staden förslaget.