Via kartor som ligger på Försvarsmaktens hemsida röjs hundratals hemliga försvarsanläggningar, bland annat vapenförråd och topphemliga skyddsobjekt. Detta befarar man att främmande makt, kriminella eller extremister nu kan utnyttja. ”Den här borde ha skyddats”, säger den pensionerade översten Anders Emanuelson.

I alla Sveriges 21 län finns områden med sekretesskyddade anläggningar inritade på Försvarsmaktens kartor över ”Riksintressen för totalförsvarets militära del”. Områdena med skyddsobjekt är markerade med mörkt lila färg och bokstaven ”Ö”, vilket står för ”påverkansområde övrigt”.

Trots att det tydligt står att det ”kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs” redovisas områdena med skyddsobjekt öppet.

Stark kritik

Johan Wiktorin, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i Försvarsmakten, säger till Dagens Nyheter att detta är allvarligt.

– Även om kartorna inte ger hela bilden, så tillhandahåller Försvarsmakten verktyg som gör det mycket enklare för en aktör att samla in den här informationen. Man får överblick och en hygglig bild över hela Sverige, säger Johan Wiktorin.

Han får medhåll av den pensionerade översten Anders Emanuelson.

– Det här är inte bra. Detta är områden som man definitivt inte vill att andra ska veta om och ha tillgång till information om.

”Sverige är fantastiskt”

Ytterligare en kritiker är Wilhelm Agrell är seniorprofessor i underrättelseanalys.

– Sverige är fantastiskt och Försvarsmakten är ännu mer fantastisk. Här bjuder man på systematisk information med fina kartor över alla län. Det är en inkörsport till skyddade objekt. I stället för att leta i hela norra Skåne kan man söka i tre koncentrerade områden. Det är oerhört arbetsbesparande, konstaterar Wilhelm Agrell.

En officer menar att Försvarsmakten nog inte förstått vad det är man har gett bort och liknar situationens allvar med Transportstyrelsen.