Till följd av den stora bostadsbristen i Sverige, som är en direkt följd av den höga invandringen, blir alltfler fattigpensionärer hemlösa i Sverige. Nu har denna grupp också blivit måltavla för åldringsbrottsligor som rånar dem när de hämtat ut sin låga pension. Många uppger att de kommer att rösta på SD i valet i höst.

Samhällsnytt rapporterar i en annan artikel på tisdagen om att antalet hemlösa svenska fattigpensionärer ökar i landet till följd av den stora bostadsbristen. Detta sker samtidigt som stora delar av bostadsbeståndet öronmärks för migranter, även det något som Samhällsnytt belyst i ett flertal artiklar.

Hemlösheten utgör i sig en stor påfrestning när man är gammal, i synnerhet under den kalla årstiden. Men på senare tid har situationen förvärrats ytterligare, då hemlösa fattigpensionärer blivit en målgrupp för ligor som begår åldringsbrott. Dessa ligor består enligt polisen och kriminologen Leif GW Persson i SVT Veckans Brott till övervägande delen av personer med utländsk och/eller romsk bakgrund.

Risken att bli rånad har lett till att de hemlösa fattigpensionärerna nu tvingas vända på dygnet. Att sova på natten när nästan inga människor är i rörelse utgör en stor risk för att bli rånad. Nätterna tillbringar man i stället vakna på nattöppna hamburgerrestauranger eller på någon av kollektivtrafikens nattlinjer.

På härbärgen och soppkök finns numera sällan plats. Dessa ianspråktas idag i allt större utsträckning av så kallade EU-migranter, dvs tiggare från Rumänien och Bulgarien och av kringdrivande ungdomsgäng, bland annat marockanska så kallade ”gatubarn”.

Carl Silverstål arbetar som volontär för ”Vid din sida”, med hemlösa. Han vittnar i ett SVT-reportage om hur andra grupper tränger undan de svenska fattigpensionärerna och slår fast att ”det är tragiskt” hur den svenska välfärden inte längre finns till för våra äldre. Han berättar om en pensionär som drivit butik i 39 år och arbetat i 45 år, som får ut en pension på 6.500 kr i månaden, vilket inte ens räckt till lägenhetshyran.

LÄS MER: Bostadsbristen bakom ökning av antalet äldre hemlösa

SVT har gjort ett nedslag i denna idag allt vanligare verklighet. Bara i Stockholm finns nu flera hundra hemlösa svenska fattigpensionärer.

SVT har bland annat pratat med 73-åriga ”Astrid”, som egentligen heter något annat men skäms över sin tillvaro och därför inte vill uppge sitt rätta namn. De äldre kvinnorna är särskilt utsatta för rånarligorna vars modus operandi är att välja ut så försvarslösa offer som möjligt, och de hemlösa kvinnorna håller därför ihop för att så långt möjligt skydda varandra. Bara de senaste året har Astrid sex gånger blivit rånad på sin mobiltelefon och sina pensionspengar.

”Astrid” berättar att i det välfärds-Sverige hon växte upp i var det otänkbart att en pensionär skulle behöva sitta på en buss och sova. ”Det fanns inte i min värld”. I det nya Sverige befinner hon sig nu själv i denna tidigare otänkbara situation. Hon har tidigare varit socialdemokrat och miljöpartist men i årets val lutar det åt SD. ”Åkesson säger vettiga saker” förklarar hon för SVT:s reporter.

SVT har också samtalat med 67-årige Martin Lannehjelm, som arbetat som elektriker och blev hemlös efter en separation men som i motsats till nyanlända inte fått någon öronmärkt hyresrätt eller av kommunen inköpt bostadsrätt. En skilsmässa kan räcka för att man ska hamna på gatan och parkbänken idag när bostadspolitiken ser ut som den gör. Även Martin vittnar om hur han blivit rånad vid ett flertal tillfällen på sin mobiltelefon och sina pensionspengar.

SVT rapporterar hur många av de hemlösa fattigpensionärerna känner sig svikna av de gamla politiska partierna, både vad gäller de låga pensionerna och hur man drabbats av att bostadspolitiken riktats om till att i huvudsak bli en del av invandrings- och integrationspolitiken. Man uppger att man är kritisk till det höga mottagande av migranter som man menar bär skulden till att välfärden inte räcker till och att man därför att man i valet i höst kommer att rösta på Sverigedemokraterna

SVT.s reporter avrundar sitt reportage med att berätta att hon är 31 år gammal men inte pallar 67-årige Martins liv ens en hel natt. Efter att ha kuskat runt med honom i ett antal timmar, så som han gör varje natt, skakar SVT-reportern av trötthet och kyla och måste avbryta. Hon säger att ”hon skäms som en hund” över hur en allt större grupp gamla människor har det i Sverige idag.