En man som nyligen befunnit sig på sjukhus i Skåne återvände hem och skulle få övervakning av hemtjänsten under nattetid. Men personalen sov istället och mannen avled.

Det var först när annan vårdpersonal anlände till vårdtagarens hem i Hässleholm vid klockan halv fem på morgonen som man påträffade sin medarbetare sovande i en stol, rapporterar Lokaltidningen.

LÄS ÄVEN: Vårdtagare utan mat, medicin och toalett när hemtjänsten glömde ordna vikarie

När vårdpersonalen väcker den sovande medarbetaren hävdar denne att vårdtagaren sov lugnt. Men vid en kontroll upptäcker man att vårdtagaren är död.

IVO ser inget fel
Händelsen anmäldes som ”brist på tillsyn” enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men IVO ser ingenting konstigt med personalens sömn som de menar inte har inneburit någon risk för vårdtagaren eftersom dödsfallet var väntat.

Det framgår även att den kommunala enhetschefen har haft ett samtal med den ansvarige medarbetaren.

LÄS ÄVEN: Vårdtagare övergavs när hemtjänstpersonal smet från jobbet för att festa